Recentste nummer + afgelopen nummers:

2021 nummer 8 (Komt uit op 29 oktober)
In dit nummer onder andere:

Collega
Femke Reijnen zet als coördinator Taalhuis en VoorleesExpress graag de schouders onder taalontwikkeling voor zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Nederlanders.

Statushouders aan het werk in de bieb
Bibliotheek Z-O-U-T doet samen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Heuvelrug (RSDKRH) een pilot om jonge kansrijke statushouders vanuit een uitkering aan het werk in de bibliotheek te krijgen.

Nederland Leest
De wandelaar van Adriaan van Dis is dit jaar het geschenkboek van Nederland Leest 2021. In deze roman laat hij zien wat er gebeurt als een witte, oudere man de beschutting van zijn veilige leven verlaat.

Hoe verleid je kwetsbare inwoners tot informeel leren?
De Bibliotheek Kennemerwaard zet zich met een vernieuwende aanpak in voor minder zelfredzame inwoners. ‘Laaggeletterden komen niet naar de bibliotheek, dus gaan wij naar hen toe en prikkelen wij hun interesse.’

Bibliotheken in de (televisie)reclame
Bibliotheken hebben een schrale geschiedenis op het gebied van het promoten van bibliotheekbezoek. Hoe denken twee deskundige reclamemakers over het promoten van onze branche?

Aat Vos ontvangt Karl-Preusker-Medaille
Op 28 oktober ontving Aat Vos in Ludwigshafen am Rhein de Karl-Preusker-Medaille 2021, een van de hoogste onderscheidingen in het Duitse bibliotheekwerk.

Topstukken uit de KB
Zoals het een goed sprookjesboek betaamt, stelt ook Vijf sprookjes voor moeder (1941) de lezer voor menig raadsel. Alleen gaan de vragen die dit sprookjesboek oproept vooral over het werk zelf, want wie maakte het en voor wie?

Nieuwe bibliotheek Universiteit van Amsterdam
Bibliotheekblad volgt de wording van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In dit nummer deel 2: de context van de totstandkoming van de nieuwe UB.

Biebactiviteit
Op zoek naar een sociale huurwoning? Stap eens binnen bij de bibliotheek! Acht woningcorporaties werken samen met Biblionet Drenthe.

‘Stagiairs houden de bibliotheek fit’
Nu de activiteiten van de bibliotheken breder worden, komen studenten van steeds meer verschillende opleidingen er stage lopen. Wat leren stagebegeleiders en stagiairs van elkaar?

Symposium rondom digitaal burgerschap
Op donderdag 16 september vond in Leeuwarden het symposium Digitaal burgerschap en publieke instellingen plaats. Een uitgebreid verslag.

Francine Houben transformeert Mid-Manhattan Library
Als het om bibliotheken gaat, was haar track record al indrukwekkend, maar sinds dit jaar mag de Nederlandse sterarchitect Francine Houben nog een glimmende medaille aan haar palmares toevoegen: de totale make-over van de Mid-Manhattan Library in hartje New York.

Hoe laten we de jeugd weer lezen. Via games?
In plaats van nieuwe media en games als een bedreiging te zien, kunnen ze ook aangewend worden om jongeren juist aan het lezen te krijgen.

Management
Op de vraag of hij directeur van de openbare bibliotheek van Rotterdam wilde worden, zei boekenliefhebber Theo Kemperman bijna zeven jaar geleden volmondig ja, en hij stapte zijn nieuwe favoriete stad binnen, waarin hij zich kon en kan vastbijten op een manier die hem eigen is.

2021 nummer 7
In dit nummer onder andere:

Nominaties Beste Bibliotheek & Beste Bibliotheekspecialist
Welke vijf bibliotheken en drie bibliotheekspecialisten dingen mee naar de felbegeerde awards die op 2 november worden uitgereikt?

Collega

Ellis de Graaf is projectmedewerker ‘ouderen in de wijk’ bij Bibliotheek Rotterdam. Wat doe je precies in deze functie?

RvC adviseert uitbreiding bibliotheekbudget
Dit voorjaar gaf de Raad voor Cultuur een dringend advies voor een structurele verhoging van het budget voor bibliotheken met 95 miljoen euro. Een interview met directeur Jakob van der Waarden.

What the Bieb?!
Nog veel te weinig mensen weten wat bibliotheken tegenwoordig allemaal doen, vinden Sylvia Bakker, Norbert van Halderen (Bibliotheek Waterland), en Chantal Trigallez (West-Friese bibliotheken). Samen zijn ze de podcast ‘What the Bieb?!’ gestart.

Innovatie in de bibliotheeksector
Gert Staal, directeur-bestuurder Bibliotheek Lek & IJssel, schreef op persoonlijke titel een pamflet voor een systemische innovatieaanpak in de bibliotheeksector.

Frank Huysmans krijgt vernieuwde leerstoel
Bij zijn herbenoeming kreeg zijn leerstoel een nieuwe titel. Voortaan mag bijzonder hoogleraar Frank Huysmans zich nog meer richten op de bibliotheek als onderdeel van de informatiesamenleving.

Eerste community librarians van start bij Muntpunt (Brussel)
Vlaamse bibliotheken zijn net als in Nederland geëvolueerd naar moderne beleefbibliotheken met een geavanceerd, deels digitaal, aanbod. Medewerkers van de Brusselse bibliotheek Muntpunt volgden daarom een training tot community librarian.

Topstukken uit de KB
In deze aflevering een relatief jong fotoboek dat – zoals de overgrote meerderheid van de collectie – stilletjes het depot heeft verrijkt. In het boek Exactitudes weten de makers Versluis en Uyttenbroek met behulp van individuele portretten verschillende subculturen in beeld te brengen.

Leesapps bevorderen het leesplezier
Halen e-boeken alles uit de mogelijkheden van de digitale techniek? De mensen achter leesapp Immer, die dit voorjaar de innovatiewedstrijd Renew the Book won, menen van niet.

Het klantcontactcentrum van Biblionet Groningen
In 2016 is Biblionet Groningen begonnen met een centrale klantenservice, ontstaan vanuit de behoefte om alle vragen op één plek te verzamelen én te beantwoorden.

Een kijkje in het hoofd van de bibliotheekgebruiker
Sinds 2018 brengt Probiblio klantreizen in kaart. Dit keer werden er drie onderzocht: boekenzoekers, jongeren met een gratis lidmaatschap en digitale hulpvragers.

Management
Robin Verleisdonk werd op jonge leeftijd directeur van de bibliotheek Helmond-Peel.
Daar groeide zijn liefde voor boeken en verhalen, die nooit meer is verdwenen.

Biebactiviteit
Bibliotheek Nijkerk en Gezondheidscentra Nijkerk slaan de handen ineen en werken samen om gezondheids- en digitale vaardigheden van bibliotheekbezoekers en patiënten te vergroten.

Bibliotheken tonen veerkracht in coronatijd
De coronamaatregelen hebben in 2020 zichtbaar effect gehad op de dienstverlening van de openbare bibliotheken. Dit blijkt uit de gegevens die de KB over het jaar 2020 heeft verzameld.

2021 nummer 6
In dit nummer onder andere:

Collega
Liefde voor gamen en websites bouwen was er al in zijn puberjaren, maar rond zijn 18e besefte Ronald Capelle dat hij zelf verantwoordelijk was voor zijn toekomst. Inmiddels heeft hij de luxepositie van een baan die voelt als een missie.

Op weg naar een inclusiever personeelsbestand
Diversiteit en inclusie: het zijn misschien wel de meest gehoorde vernieuwingswoorden van dit moment. Deel één van een tweeluik over diversiteit in bibliotheekland.

Strategisch personeelsbeleid bij bibliotheken
Diverse ontwikkelingen rond de bibliotheekbranche hebben de inhoud en organisatie van bibliotheken ingrijpend veranderd, en daarmee ook het personeelsbeleid.

OBA Osdorp: volop samenwerking
Bibliotheekblad sprak met de OBA Osdorp, de architect en de samenwerkende partijen over de transitie van een ‘ouderwetse’ bibliotheekvestiging naar een ontmoetingsplek voor inspiratie en samenwerking.

Biebactiviteit
In Bibliotheek DNK in Assen zijn vanaf dit voorjaar zaden van groenten, kruiden en bloemen af te halen. Gratis voor iedereen, dus ook voor niet-bibliotheekleden.

Werken in een bibliotheek in Idaho
Marjolein Lolkema werkte jarenlang in dorpsbibliotheken. Drie jaar geleden emigreerde ze naar de VS. In deel II van dit artikel schrijft ze wederom over de enorme cultuurverschillen.

Topstukken
Aanvankelijk wilde niemand het uitgeven, maar na de publicatie in 1947 groeide Het Achterhuis uit tot een van de bekendste en meest verkochte boeken wereldwijd.

Bibliotheekatlas
In deze derde en tevens laatste aflevering: directeuren en managers delen hun ervaringen met nieuwbouw en geven tips.

Muziekbibliotheek de Intro
Dat bibliotheken nog steeds een rol te spelen hebben op het gebied van muziek, bewijst de Intro van bibliotheek Genk, België.

Management
Deirdre Carasso staat sinds december vorig jaar aan het roer van de Bibliotheek Utrecht. Daarvoor was ze bijna vijf jaar directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum Schiedam.

Digitaal burgerschap
Binnen de programmalijn Digitaal Burgerschap werken de KB, SPN en bibliotheken samen aan de bouwstenen om de rol van de bibliotheken in het thema digitaal burgerschap vorm te geven.

2021 nummer 5 : in dit nummer onder andere:

Collega
Lotte Kok is sinds november 2019 in dienst bij de Bibliotheek Venlo als community librarian.

Lente-etalagewedstrijd
Probiblio daagde bibliotheken uit om met een frisse blik naar hun raamoppervlakte te kijken, als potentiële creatieve en interactieve etalages voor hun programmering en collecties. Wie werd de winnaar?

Bibliotheek Bouwlust
In februari 2021 opende de spiksplinternieuwe wijkbibliotheek ‘Bouwlust’ in het Haagse stadsdeel Escamp haar deuren. Bijzonder is de manier waarop de buurtbewoners het voor elkaar kregen een nieuwe bibliotheek te realiseren, veel mooier en moderner dan de vorige.

Nanning Mol, nieuwe voorzitter CBCT
De CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) doet haar audits niet met de meetlat en rode kaarten, zegt de in oktober 2020 benoemde voorzitter Nanning Mol. Onder zijn leiding wordt kennisdeling nog belangrijker.

Over wat er gebeurde in Woburn Public Library
Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht, voerde onlangs een gesprek met Bonnie Roalsen, directeur van de Woburn Public Library. Roalsens aandacht voor de diverse groepen en haar vernieuwingsdrang bevallen niet iedereen … Wat kunnen wij in Nederland hiervan leren?

Biebactiviteit
Bij het benzinestation kun je allang niet meer louter terecht voor super, diesel of gas. Maar boeken? Sinds half februari zijn die ook af te halen bij het BP-benzinestation in Dinteloord. Hier is namelijk een servicepunt gevestigd van Bibliotheek West-Brabant.

Vlaanderen wel, Nederland niet
Het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) komt er vooralsnog niet, maar in Vlaanderen zijn ze al bijna klaar met hun landelijke bibliotheeksysteem. Waarom lukt het daar wel en bij ons niet? En wat kunnen we in Nederland van Vlaanderen leren?

Topstukken
Een walnoot, deels gevuld met een verguld messing montuur waarin gaten zijn aangebracht die ruimte bieden aan een boekje en een reisnecessaire. Het boekje is getiteld: Le conseiller des grâces, dédié aux dames, wat zich laat vertalen als ‘De raadgever van de gratie, bestemd voor dames’.

Lidewij Edelkoort zoekt samenwerking
Onze meest bekende trendforecaster Lidewij Edelkoort heeft een bijzonder aanbod voor bibliotheken in petto.

De standalonebibliotheek verliest terrein
Uit de gegevens van de Bibliotheekatlas blijkt dat de standalonebibliotheek terrein verliest. Het samenbrengen van partijen in een multifunctionele accommodatie (MFA) is in opmars.

Nieuwe Bibliotheek Universiteit van Amsterdam
De komst van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in Amsterdam is een feit. Na jaren van discussie en bezwaarprocedures werd in september 2019 de eerste paal geslagen.

De jeugddoelen van de Leescoalitie
Hoe staat het met de doelen die door de Leescoalitie voor kinderen en jongeren zijn vastgesteld? De KB slaat haar eigen recent gepubliceerde onderzoeken erop na.

Management
Na het voltooien van de Hotelschool kwam Renske van Kooij, directeur de Bibliotheek Westland, in de hotel- en horecawereld terecht. Toch koos ze voor een ander carrièrepad.

2021 nummer 4 : in dit nummer onder andere:

Collega
Daniël Wortel, innovatiemanager bij De Nieuwe Bibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek.
Maar wat doet een innovatiemanager?

De schoolschrijver
De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen, schrijven en schrijvers voor basisscholen om bij kinderen het leesplezier aan te wakkeren, waarbij kinderboekenschrijvers de scholen aandoen of in lesvideo’s op het digibord verschijnen.

Veilige wifi in de bibliotheek
De OBA biedt met Publicroam haar gebruikers een veilige wifiomgeving aan, de KB heeft samen met Publicroam onderzocht of het ook voor bibliotheken elders in het land een geschikte oplossing is.

Directeuren over RvT
Vrijwel alle bibliotheken in Nederland stapten de afgelopen jaren over van een bestuursmodel op een Raad vanToezicht-model. Hoe ervaren directeuren-bestuurders de samenwerking?

In memoriam
Op 19 januari 2021 overleed Lieneke Aangenendt, voormalig docent aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie in Tilburg. Oud student Jan van Bergen en Henegouwen schreef een In memoriam voor haar.

Biebactiviteit
Als onderdeel van de minor ‘kwetsbare groepen’ nemen dertig studenten geneeskunde van het Radboudumc deel aan het vak ‘literatuur en empathie’ dat in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid werd ontwikkeld.

De bibliotheek van de Tweede Kamer
Een historische boekencollectie die uitnodigt tot het vertellen van een verhaal. Het is de uitkomst van een project waarin de oudste en bijzonderste boeken zijn samengebracht in een stemmige negentiende-eeuwse bibliotheek.

Topstukken
In pop-upboeken begint van alles te verschuiven en te bewegen als je ze openmaakt. De Vrouw Haar bouw en haar inwendige organen van Aletta Jacobs uit 1898 is zo’n boek waarin je voorzichtig aan papieren lipjes kunt trekken om nieuwe figuren te zien.

Bibliotheekatlas
Bibliotheekatlas.nl biedt een rubriek met vernieuwde bibliotheeklocaties. In deze eerste aflevering van een drieluik een greep uit de ervaringen van directeuren en managers met nieuwbouw.

Grote digitale kloof
Door de coronacrisis werd de digitale kloof in België in één klap duidelijk. Vanzelfsprekend hebben Vlaamse bibliotheken hierin een rol te vervullen.

Management
Jan Gommer, directeur van FlevoMeer Bibliotheek, is al sinds zijn studententijd aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie in Groningen verknocht aan de bibliotheekbranche.

Samenwerking tussen bibliotheek en Belastingdienst
Niet iedere burger bezit de digitale vaardigheden om zichzelf wegwijs te maken in de digitale wereld van de Belastingdienst. Gelukkig worden op steeds meer plekken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) geopend.

2021 nummer 3 : in dit nummer onder andere:

Collega
Milet Verberne werkt 27 uur per week in Hoorn als marketing- en communicatiespecialist, en sinds een jaar acht uur per week als marketeer bij Bibliotheek IJmond Noord.

Eerste stappen richting een bibliotheekopleiding
De notitie ‘Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals’ geeft samen met de notitie Sectorale HRD-aanpak kaders voor een aanzet tot een toekomstbestendige brancheopleiding.

De oude bibliothecaris sterft uit
Medewerkers die nog een opleiding gevolgd hebben aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie staan veelal op het punt om met pensioen te gaan. Is dat een groot gemis, of maakt het alleen maar nostalgische gevoelens los?

Biebactiviteit
Een creatieve oplossing binnen de bestaande kaders: Ontmoet Dichters Online vanuit het Bibliotheektheater in Rotterdam. Deze livestreambijeenkomst was de afsluiting van de Poëzieweek.

Een jaar corona
Jan van Bergen en Henegouwen, specialist informatiedienstverlening bij de Bibliotheek Schiedam, schreef op persoonlijke titel een impressie over wat de pandemie voor de bibliotheek betekent.

De bibliotheek van Parijs
Hét boek voor bibliotheekmedewerkers dit voorjaar is de roman De bibliotheek van Parijs (een vertaling van The Paris Library) van de Amerikaanse schrijfster Janet Skeslien Charles.

FlevoMeer presenteert beleidsvisie
FlevoMeer Bibliotheek heeft haar beleidsvisie voor de periode 2021-2024 gepresenteerd, met naast de speerpunten De geletterde samenleving, Leven lang leren en Participatie in de informatiesamenleving een nieuwe, vierde pijler: De Plek.

Topstukken
Bij topstukken denken we vaak aan middeleeuwse handschriften, oude drukken of historische teksten. Toch worden er ook nieuwe boeken uitgegeven die al meteen bij verschijning als topstuk aangemerkt kunnen worden. Feyenoord de Grootste uit 2016 is zo’n publicatie.

Rijnbrinks Trendcurve 2021
Welke trends zijn relevant voor bibliotheken en aangrenzende culturele en maatschappelijke instellingen? En wat zijn de gevolgen van corona op deze trends?

Management
Mirjam Wijers, directeur Bibliotheek Brummen|Voorst, studeerde aan de kunstacademie en kwam via maatschappelijke omwegen in het bibliotheekwezen terecht.

Vriendschapsabonnement
De Bibliotheek Hoorn is gestart met een Vriendenabonnement waarbij leden het voor mensen met een krappe beurs mogelijk maken om ook lid te worden.

Makerplaatsen
In 2017 startte de KB samen met partners een onderzoeksproject naar makerplaatsen in openbare bibliotheken. Na drie jaar is het een goed moment om de balans op te maken.

2021 nummer 2: In dit nummer onder andere:

Collega
Ed Bakvis, medewerker bij het KennisLab, gevestigd in locatie Steenwijk van de Bibliotheek Kop van Overijssel, kwam na veertig jaar voor de klas in het basisonderwijs terecht in de bibliotheekwereld.

Het Nationale Bibliotheekcongres
Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlander is momenteel een van de grootste maatschappelijke opgaven. Daarom stond het Nationale Bibliotheekcongres in het teken van digitaal burgerschap.

Drie bibliotheekprojecten in ontwikkeling
The Alignment House heeft drie initiatieven voor de bibliotheekwereld gelanceerd: Het Bredebieb Leesoffensief, Third Space en Expeditie Public Libraries.

Nieuwe vestigingen
De bibliotheken in Nieuw-Amsterdam en Oldenzaal hebben afgelopen december een nieuwe locatie geopend.

Biebactiviteit
Al ruim vijf jaar is ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland succesvol in het organiseren van de VPRO-Tegenlicht Meet Ups. Sinds kort zijn daar ‘Klokhuis Meet Ups’ voor de bovenbouw van de basisschool bijgekomen.

De bibliotheek als duurzaamheidsvraagbaak
Duurzaamheid als actueel maatschappelijk vraagstuk staat voor de bibliotheeksector nog in de kinderschoenen, maar er ligt een mogelijke rol voor bibliotheken.

Klanttevredenheidsonderzoek naar dienstverlening CPNB
Het klanttevredenheidsonderzoek dat de CPNB eind vorig jaar voor het eerst liet uitvoeren, stemt directeur Eveline Aendekerk niet ontevreden. Verbeterpunten zijn er natuurlijk wel.

Topstukken uit de KB
Een boek dat begint met een tweegesprek tussen de zon en de maan, en eindigt met een dialoog tussen de mens en de dood – dat moet wel het hele leven omvatten. En inderdaad, dat doet de Twespraec der creaturen.

Publieke waarden in een digitale samenleving
Technologie brengt de samenleving in een hogere versnelling, en dat roept vragen op over de manier waarop we onze samenleving willen inrichten.

Management
Als jong meisje kwam Marchien Brons binnen bij de Bibliotheek Emmen na het voltooien van de toenmalige Bibliotheek- en documentatieacademie in Groningen. Sinds 2007 is ze er directeur-bestuurder.

Bibliotheekstelsel in beweging
In maart is het precies honderd jaar geleden dat bibliotheken voor het eerst rijkssubsidie ontvingen. Vele vernieuwingen, wetten, adviezen en convenanten volgden elkaar op en vormden het stelsel dat we nu kennen. Een stelsel dat aan het begin staat van een nieuwe fase in het bibliotheekbeleid.

2021 nummer 1: In dit nummer onder andere:

Nummer 1 verscheen op 29 januari 2021

Collega
Patty Hardeman is financieel beheerder bij de Bibliotheek Barneveld. ‘Het is fantastisch om ervoor te zorgen dat alles klopt.’

Sociale werkgelegenheid in de bibliotheek
Bibliotheken kunnen een werkomgeving bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar zij kunnen ook profiteren van deze mensen: ‘Ze zijn heel erg gemotiveerd!’

Leerlingen inspireren om een boek te pakken
Matijs Lips, docent Nederlands aan het Dr. Nassau College in Beilen en docent van het jaar 2018, zorgt er met zijn unieke lessen voor dat leerlingen enthousiast worden om te lezen.

Resultaten uit de Impactmonitor
Om bibliotheken te ondersteunen bij het evalueren van hun activiteiten, ontwikkelde de KB in 2019 de Impactmonitor: een verzameling onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen in hun vestigingen kunnen meten.

De ‘wegvoorbereiding’ voor het CLB
Afgelopen juli ging Chris Wiersma aan de slag als ‘wegvoorbereider’ voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem. In oktober voltooide hij zijn conceptrapport. ‘Het is nu of niet’, concludeert hij.

Biebactiviteit
Leren programmeren, letters stansen uit plexiglas, veganistisch koken en samen een podcast maken. Allemaal onderdelen van een nieuw initiatief van de Bibliotheek Venlo: PLEK 3.

Community librarians over hun nieuwe vak
Hoe ontwikkelt het vak van community librarian zich? Bibliotheekblad sprak met drie jonge community librarians over de implementatie van hun vak in de praktijk en over hun ervaringen.

Antoine Torrens, rebel met respect
Antoine Torrens is als directeur werkzaam voor drie openbare bibliotheken in Frankrijk. Een gesprek over durven uitkomen voor fouten, de wenselijkheid van piercings en liefde op de werkvloer.

Topstukken uit de KB
Getijdenboeken met miniaturen zijn blikvangers uit de middeleeuwen. Het zijn met plaatjes versierde boekjes vol gebeden en andere teksten. De KB heeft meer dan tweehonderd exemplaren.

Raden van toezicht
Stel, je zit in de raad van toezicht van een bibliotheek. Hoe ga je dan om met de Governance Code Cultuur? Met vergoedingen? Drie leden van een raad van toezicht aan het woord.

Een leeuw in de bieb
Eind oktober opende Bibliotheken Noord Fryslân een ING-servicepunt in de bibliotheken van Harlingen en Dokkum. ‘Wij helpen hiermee het voorzieningenniveau in stand te houden.’

Management
Ton van Vlimmeren is niet altijd een fervent bibliotheekboekenlezer geweest. Toch verbond hij zich uiteindelijk twintig jaar aan de Bibliotheek Utrecht, waar hij eind december afscheid nam. 

2020

2020 nummer 10 In dit nummer onder andere:

Nummer 10 verscheen op 19 december 2020

Collega
Thijs Spee is manager frontoffice bij bibliotheek Gooi en meer.

Herinrichting Centre Céramique
Corrien Derksen en Eric Uijterwaal vertellen over de verbouwing, de herinrichting en het belang van samenwerking.

Design Thinking voor bibliotheken
Design Thinking wordt al enige tijd met enthousiasme bij de Bibliotheek Eindhoven toegepast, en dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

Victorines
Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaickfonds publicaties op het gebied van het bibliotheek- en informatieterrein. Dit jaar waren er 26 inzendingen.

NBD Biblion bestaat vijftig jaar
Directeur Nina Nannini kijkt terug op een halve eeuw centraal aanschaffen, binden, beschrijven, catalogiseren en gereedmaken van boeken voor openbare bibliotheken, en kijkt vooruit naar nieuwe ontwikkelingen.

Biebactiviteit
Nadat de ‘intelligente lockdown’ was aangekondigd, zaten ze bij de Bibliotheek Gelderland Zuid met de handen in het haar. Hoe konden kinderen nu met plezier aan het lezen blijven? Een brainstormsessie gaf het antwoord, en de BiebBoys waren geboren.

Bibliotheekstatistiek 2019
In 2019 organiseerden openbare bibliotheken circa 220 duizend activiteiten: 15% meer dan in 2018. Dit en meer blijkt uit de bibliotheekgegevens die de KB over het jaar 2019 heeft verzameld.

Zoektocht naar geluk
Anne van den Dool, onder andere Bibliotheekbladmedewerker en onderzoeksredacteur bij de KB, schreef de roman Vluchthaven, die uitkwam bij uitgeverij Querido.

Experimenteren met vrije openingstijden
Het systeem Open+ maakt het bibliotheken mogelijk de openingsuren aanzienlijk uit te breiden, zonder dat daarvoor personeel hoeft te worden vrijgemaakt.

Werken in een Amerikaanse plattelandsbibliotheek
Marjolein Lolkema emigreerde drie jaar geleden naar de Verenigde Staten. Inmiddels werkt ze ruim twee jaar in een kleine dorpsbibliotheek in de staat Idaho.

Topstukken uit de KB
In 2013 schafte de KB voor € 90.000 Hot Printing (1935) van H.N. Werkman aan. Het boekje kan beschouwd worden als een van de vroegste Nederlandse kunstenaarsboeken.

Interview met Jan-Pieter Barbian
Hoe kenschetst de directeur van de Stadtbibliothek Duisburg de stand van zaken in zijn vaderland en wat zijn volgens hem markante verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse bibliotheekwerk?

Sprookjesbibliotheken
Fotograaf Oscar de Wit portretteerde de vijf bijzonderste historische bibliotheken in Nederland.
‘Met de foto’s wil ik kijkers meenemen naar vroeger tijden.’

Management
Al sinds haar middelbareschooltijd is Jeanette Braam, directeur van Bibliotheek Heiloo, verknocht aan de bibliotheek. Ze groeide van baas van de bibliobus tot allround bibliotheekprofessional.

2020 nummer 9 In dit nummer onder andere:

Collega
Karin Gerretsen is regiefunctionaris bij de Bibliotheek AanZet in Barendrecht.
Het werd pionieren, want zelfs in een bibliotheek vol boeken, bestond er voor Karins nieuwe functie geen vastomlijnd draaiboek.

Wat maakt een bibliotheek tot de beste?
Sinds 2009 brengen een vakjury en het publiek jaarlijks hun stem uit voor de Beste Bibliotheek van Nederland, maar wat maakt een bibliotheek-volgens de KB- tot de beste van het land?

Beste Bibliotheek van Nederland 2020
LocHal werd dit jaar gekozen tot de Beste Bibliotheek van Nederland.
In dit uitgebreide katern leest u alles over de winnaar en de andere vier genomineerde bibliotheken.

Bibliotheekconvenant
Sinds 1 oktober is het Bibliotheekconvenant van kracht waarin afspraken zijn gemaakt over de drie maatschappelijke opgaven die bibliotheken de komende drie jaar gaan aanpakken. Hoe kwam het convenant tot stand en wat zijn de wensen voor de toekomst?

Biebactiviteit
Afgelopen september opende de OBA, locatie Oosterdok, de Afro-bieb, centrum voor Afrikaanse kunsten, talen, literatuur en cultureel erfgoed.

Nieuwe bieblocaties voor Boskoop en Alphen a/d Rijn
De nieuwe locaties voor de bibliotheken in Boskoop en Alphen aan den Rijn werden in september feestelijk in gebruik genomen.

Gratis bibliotheeklidmaatschap
Een aantal bibliotheken, waaronder De Boekenberg, de Bibliotheek Z-O-U-T en de Bibliotheek AanZet, experimenteert met ‘gratis’ lidmaatschapsvormen.

Vlaams uitleensysteem voor e-boeken gelanceerd
Op 17 september ging een langgekoesterde wens van de Vlaamse bibliotheken in vervulling: een gratis uitleenplatform van e-boeken voor bibliotheekleden.

De Bibliotheek als partner bij het zoeken naar werk
JobOn, een stichting die landelijk ondersteunt bij het zoeken naar werk is een samenwerking aangegaan met de KB. Ook is men betrokken bij de totstandkoming van Ontwikkelpleinen: de Bibliotheek Hengelo heeft er sinds kort een.

Jong Bibliotheek Netwerk
Hoe gaat het met het JBN dat in 2015 werd opgericht? ‘We hebben nog genoeg werk te verrichten’, zegt het bestuur.

Topstukken uit de KB
Het mooiste en meest waardevolle vriendenboek (album amoricum) is waarschijnlijk het exemplaar van Jacob Heyblocq. Hij was 22 en student theologie toen hij in 1645 met zijn vriendenboek begon.

Management
Na enkele omzwervingen vond Fons Steggink als jonge hond zijn plek in de directiestoel van BiblioNu. In die functie put hij uit zijn wens te groeien als leider en als mens.

2020 nummer 8 : In dit nummer onder andere:

Collega
Ralph Kruizinga is collectiespecialist van de Bibliotheek Nieuwe Veste in Breda.

Negen normen onder de loep
Een gesprek met bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap Frank Huysmans over het onderzoeksrapport Certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche.

Barts Boekenclub & Barts Boekenvlog
Bart Gielen presenteert de uitreiking van de Beste Bibliotheek van Nederland. Ook staan zijn vlogs op de nieuwe website van Bibliotheekblad. Een kennismaking.

De opmars van de podcast
De podcast is een aan populariteit winnend medium. Ook in de bibliotheekwereld wordt het medium steeds meer gebruikt.

Biebactiviteit
Bij de Bibliotheek Lek & IJssel lezen kinderen deze zomer samen met Bip, het lieve leesmonster.

Nederland Leest
Nederland Leest vindt in november voor de vijftiende keer plaats. Dit jaar doen bibliotheken Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer cadeau.

Topstukken uit de KB
De stille kracht is een van de beroemdste boeken van Louis Couperus. Ook als object is de eerste druk van de gebonden versie van Couperus’ roman een meesterwerk.

Boeken en kranten voor een ‘lastige’ doelgroep
Onder het motto ‘lezen is voor iedereen’ geeft uitgeverij Eenvoudig Communiceren al een kwarteeuw boeken en kranten in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands uit.

Buitenlandse carrièreswitch voor de liefde
Elma Lammers stapte na een jarenlange carrière in het Nederlandse bibliotheekstelsel over naar de Medische Universiteitsbibliotheek in het Oostenrijkse Graz.

Management
Sinds 2018 is Annelies Bakelaar bestuurder van Biblionet Drenthe, zowel een provinciale ondersteuningsinstelling (POI) als een bibliotheekorganisatie.

De bibliotheeksector in tijden van corona
Om een eerste beeld te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis voor nationale bibliotheken wereldwijd en openbare bibliotheken in Nederland, voerde de Koninklijke Bibliotheek twee onderzoeken uit.

Mystery Guest
In Nootdorp is een bibliotheek verrezen volgens het storytelling-concept, ontwikkeld in het Engelse Chester. Hoe pakt deze vorm van werken uit in de praktijk?

2020 nummer 7 : In dit nummer onder andere:

Collega:
Mirjam Bakker (de Bibliotheek Hilversum) is jeugdbibliothecaris en tevens door NBD Biblion uitgeroepen tot Jeugdspecialist 2020.

Samen optrekken:
Voor CPNB-directeur Eveline Aendekerk is het zonneklaar: de hele boekensector moet vaker collectief optrekken. ‘Dan kunnen we echt impact hebben.

Oslo opent nieuwe openbare bibliotheek
De feestelijke opening stond gepland op 27 maart, maar moest wegens corona uitgesteld worden tot 18 juni. Gelukkig werd de besloten openingsceremonie een groot succes.

Biebactiviteit:
In de rubriek Biebactiviteit belichten we in iedere aflevering een bijzonder evenement of bijzondere activiteit. In deze aflevering: de cursussen en lezingen over hoogsensitiviteit van Theek 5.

Partner in strijd tegen ‘digibetie’
Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek & IJssel, hield een pleidooi voor de rol van bibliotheken in het digitale tijdperk.

De coronacrisis en de boekhandel
Het coronavirus heeft niet alleen ingrijpende gevolgen gehad voor de bibliotheekwereld, de aanverwante bedrijfstakken uitgeverij en boekhandel werden eveneens getroffen.

Topstukken
De Grote Atlas van Joan Blaeu doet nog steeds veel harten sneller kloppen, en het is altijd groot nieuws wanneer er een exemplaar voor veel geld wordt verkocht.

Management
Al ruim zeventien jaar is Roel Zuidhof verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bibliotheek in het Gelderse Nijkerk.

Nepnieuws als virus
De coronacrisis heeft de zwakke plekken in onze nieuwsvoorziening pijnlijk blootgelegd: tijdens de crisis nam de verspreiding van nepnieuws enorm toe, en complottheorieën beleven hoogtijdagen.

Mystery Guest
Rotterdam heeft de laatste jaren heel wat over zich heen gekregen qua bezuinigingen en directiewisselingen, dus een goede aanleiding om te gaan kijken in de Hoogstraat.