Bronnen

In sommige gevallen is de literatuurlijst bij artikelen te lang om in Bibliotheekblad te publiceren. U vindt deze hier. Ook vindt u hier diverse aanvullende bronnen bij de artikelen.

Bibliotheekblad 9-2023


In de leeswereld van jongeren door Bjorn Schrijen, adviseur onderzoek en kennisdeling bij de KB, de nationale bibliotheek.

 1. Nagelhout, E., Richards, C. & Qing, L. (2023) In de leeswereld van jongeren. Themameting 64 naar het lezen, lenen en kopen van boeken. Amsterdam: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak.
 2. Nagelhout, E., Richards, C. & Qing, L. (2023) Boeken lezen, lenen en kopen. Reguliere meting 63 naar het lezen, lenen en kopen van boeken. Amsterdam: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak.
 3. Peters. S. & Van Strien, S. (2018) Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar. Amsterdam: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak.
 4. KVB Boekwerk (2023) Kerncijfers boekenmarkt.
 5. Burgt, A. van de & Klaren, M. (2023). Bibliotheekstatistiek 2022. Den Haag: KB.
 6. KB (2023) Dashboard Bibliotheekleden. Den Haag: KB.

KB (2023) Datawarehouse.

Bibliotheekblad 7-2023


De gezinsaanpak: bewustwording, bereidheid en betrokkenheid. Door Annemiek van de Burgt(Onderzoeksadviseur) en Tirza de Fockert (Beleidsadviseur basisvaardigheden), Koninklijke Bibliotheek (KB).

Bibliotheekblad 6-2023

Digitale Literatuur: presentatie in de bibliotheek door : Siebe Bluijs, Miriam van den Beemt, Marianne Hermans, David Peeters, Coosje van der Pol. Zij maken allen deel uit van het Consortium Digitale Literatuur.

 1.  Consortium Digitale Literatuur
 2. Tonnus Oosterhoff.
 3. The NEXT
 4. online archief
 5. Agrippa – A Book of The Dead
 6. onderzoeksproject
 7. Nederlandse Spoorwegen
 8. Emerging Formats
 9. Kees Teszelszky
 10. digitale webarchivering
 11. Annet Dekker, Collecting and Conserving Net Art: Moving Beyond Conventional Methods. Londen & New York, Routledge, 2018, 4-7.
 12. programmering
 13. Lijn 3
 14. Willekeurig Sonnet
 15. https://internationalsilence.eu/lijndrie/#anchor
 16. https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.internationalsilence.lijndrie

Bibliotheekblad 4-2023

Digitale Literatuur: presentatie in de bibliotheek door : Siebe Bluijs, Miriam van den Beemt, Marianne Hermans, David Peeters, Coosje van der Pol. Zij maken allen deel uit van het Consortium Digitale Literatuur.

 1. Consortium Digitale Literatuur
 2. Unstacked
 3. Open Digital Libraries
 4. Roots
 5. Rozsypne
 6. Bluijs, S., Van den Beemt, M., Hermans, M., Peeters, D., & Van der Pol, C. (2023). Digitale Literatuur: een uitgelezen kans voor de bibliotheek? Bibliotheekblad, 2023(03), 32-37.
 7. Platform Digitale Infrastructuur
 8. Storyspace
 9. Dustin
 10. Engelen van Amsterdam
 11. Bring Your Own Beamer
 12. diglit.nl
 13. Electronic Literature Organization
 14. collectie

Data inzetten om het IDO te evalueren, verbeteren en verantwoorden
Door Annemiek van de Burgt (adviseur onderzoek en kennisdeling) en Stephanie Kuijper (opgavemanager basisvaardigheden)

 1. Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid
 2. Outputregistratietool
 3. Bibliotheekmonitor
 4. Waarstaatjegemeente.nl
 5. Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden
 6. CBS StatLine
 7. Geletterdheid In Zicht
 8. Digitale geletterdheid in de openbare bibliotheek
 9. Geïnformeerd burgerschap voor iedereen
 10. twee aanpasbare documenten
 11. Bnetwerk
 12. nationaleidodag2023.nl

Bibliotheekblad 3-2023

Digitale Literatuur: een uitgelezen kans voor de bibliotheek? En Verschillende genres digitale literatuur beiden door Siebe Bluijs, Marianne Hermans, David Peeters, Miriam van den Beemt, Coosje van der Pol

 1. Digitale Literatuur Consortium
 2. Greta Monach
 3. verhalend proza
 4. Gerrit Krol
 5. Rozalie Hirs
 6. Tonnus Oosterhoff
 7. literaire robot
 8. Wolk
 9. de scan van ‘innovatieprojecten’
 10. Consortium Digitale Literatuur
 11.  wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 12. Puzzling poetry
 13. corpus
 14. toolkit
 15. Apart samen
 16. Platform Digitale Infrastructuur SSH (pdi-ssh.nl)
 17. Electronic Literature Organization
 18. Sonnettengenerator
 19. Patchwork Girl
 20. Nijmeegs avontuur
 21. Herald
 22. The Almost Gone
 23. de website met bewegende Flash-gedichten van Tonnus Oosterhoff
 24. Rozalie Hirs
 25. experiment
 26. Zonder handen
 27. René Oskam
 28. Lars van der Werf

Bibliotheekblad 7-2022

Digitaal burgerschap biedt kansen voor vernieuwing van de bibliotheek door Marianne Hermans

 1. Hermans, M. & Oomes, M. (2022) Bibliotheken en digitaal burgerschap. Den Haag: KB.
 2. Hermans, M. & Van den Hoek, S. (2021). De bibliotheek als plaats voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Den Haag: KB.
 3. Oomes, M. (2022). Digitaal burgerschap: een drieledige opgave voor bibliotheken. Bibliotheekblad 6, juni/juli 2021.
 4. Oomes, M. (2022). Digitaal burgerschap: Nieuwe opgave voor bibliotheken. IP Nieuws, juni 2022.
 5. Dossier Digitaal Burgerschap
 6. Podcast met Marleen Stikker over digitaal burgerschap
 7. Programmalijn Digitaal Burgerschap
 8. Project MAKERLAB (2020 – 2022).

Bibliotheekblad 6-2022

Professionele leesopvoeders: oog voor nieuwe vormen van lezen door Marianne Hermans

Bluijs, S., J. Dera & D. Peeters (2021) Waarom digitale literatuur in het literatuuronderwijs thuishoort. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Volume 137, Issue 2, jan 2021, p. 150 – 163  

Dera, J. & K. van der Starre (2019) Instagrampoëzie in de klas. In: Levende talen magazine 106, 5, 2019, p. 4-9.

Dresscher, P., N. ’t Hooft & E. O’Hare (2017), Digitale literatuur. Scan van innovatieve projecten. Nederlands Letterenfonds & KVB Boekwerk.

Driessen, M. (2013), Het nieuwe lezen. Van oppervlakkig klikken en scrollen naar aandachtig digitaal lezen. In: Levende Talen Magazine (2013), 8, p. 4-8.

Hayles 2007 – N.K. Hayles, ‘Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes’. In: Profession (2007), p. 187-199.

Hayles 2008 – N.K. Hayles, Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2008.

Nagelhout, E., C. Richards & L. Qing (2021), Leesopvoeding professionals. Themameting voor de boekenbranche. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak.

Peters, S. & Strien, S. van (2018). Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar. Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak

Sande, L. van der, Wildeman, I., Bus, A & Steensel, R. van (2019). Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en apppberichten. Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het  basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school. Utrecht: Eburon.

Sikkema, P. (2021). De leescultuur van jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.

Van de Ven, I. (2019), Creatieve geletterdheid. Close reading, hyper reading en modulatie van aandacht. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 135 (2019), 2, 159-177.

Bibliotheekblad 5-2022

Bibliotheken en scholen werken steeds nauwer samen door Annemiek van de Burgt, Sharon van de Hoek en Anne van den Dool (allen KB)

1. Landelijke rapportage PO: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Rapportage samenwerking po 2020-2021.pdf

2. Landelijke infographic PO: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Infographic samenwerking po 2020-2021.pdf

3. Dashboard PO: https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-samenwerking-primair-onderwijs

4. Landelijke rapportage VO: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-03/Landelijke rapportage samenwerking voortgezet onderwijs 2019-2020.pdf

5. Landelijke infographic VO: https://www.bibliotheekinzicht.nl/sites/default/files/rapporten/Infographic samenwerking voortgezet onderwijs 2019-2020 landelijk.pdf

6. Dashboard VO: https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-samenwerking-voortgezet-onderwijs


Bibliotheekblad 4-2022

‘We willen een zo onbevooroordeeld mogelijk systeem bouwen’ door Anne van den Dool

Bibliotheekblad berichtte al eerder op onze website over de ophef die in letterenland ontstaan was. Zie NBD Biblion onder vuur na ‘vervangen’ van recensenten door algoritmen, te lezen op de website van Bibliotheekblad.

• Literatuuronderzoekers bij het Huygens Instituut (het onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur), schreven een diepgaand artikel over de pro’s en contra’s van dit project. Lees dit artikel op de website van het Huygens Instituut.

•Ook Jeanine Deckers (directeur-bestuurder van Bibliotheek Bibliorura, architectuurhistoricus en maker van het blog Ten Aanval) schreef een interessante blog over dit onderwerp.

•Ook de auteur van dit artikel, Anne van den Dool, schreef op de website de lage landen (een tijdschrift en een website van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw) een artikel. Dit is HIER te raadplegen.

•NBD Biblion heeft uitgebreid gereageerd op de vele vragen die tijdens het webinar gesteld werden. Een pdf met de vragen en antwoorden kunt u hieronder downloaden.


•Als laatste ontving de redactie van Bibliotheekblad een ingezonden brief over dit onderwerp van Rob Bruijnzeels, bibliothecaris, verbonden aan het Ministerie van Verbeelding. Deze brief is hieronder te downloaden.

Bibliotheekblad 03-2022

Blijvende focus op taalarme gezinnen in aanbod voorschoolse educatie door Annemiek van de Burgt, Sharon van de Hoek en Anne van den Dool

Bibliotheekblad 02-2022

Bibliotheken bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen door Anne van den Dool

Download hieronder de Inspiratiegids – programmeren rond democratie van Rijnbrink

Bibliotheken voor een inclusieve en democratische samenleving door Ton van Vlimmeren

1. Van Vlimmeren, Ton; Bibliotheken für eine inklusive Demokratie; in Bibliothek: Forschung und Praxis; Sondernheft Nachaltligkeit; p401-411; Berlin 2021. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bfp-2021-0076/html

2. IFLA- UNESCO,1994: Public Library Manifesto: https://www.ifla.org/DE/publications/node/8768

3. Netwerkagenda 2021-2023; https://www.debibliotheken.nl/informatie/netwerkagenda-2021-2023/

4. Schick, Nina. (2020); Deep fakes and the infocalypse; Londen, Monoray;

5. Dutch News.nl (2021): https://www.dutchnews.nl/news/2021/04/navalny-aide-urges-politicians-to-wise-up-to-kremlins-use-of-deepfakes/

6. Taylor, Charles. Nanz, Patricia; Beaubien Taylor, Madeleine, (2020), Restructuring Democracy. How citizens build up from the ground up; Cambridge, University Pres Harvard;

7. Participedia.net : https://participedia.net/

8. Klinenberg, Eric, (2018), Palaces for the people. New York, Crown;

9. Van Melik, Rianne en Merry, Michael S.: Retooling the public library as social infrastructure: a Dutch illustration; Nijmegen; 2021. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649365.2021.1965195?tab=permissions&scroll=top

10. Third Space: https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/images/Third_space_het_symposium.pdf

11. Foa, Roberto und Mounk Yascha (2017): The signs of deconsolidation. In: Journal of Democracy 28 (1), 5–16. https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-signs-of-deconsolidation/

12. Freedomhouse (2021) Democracy under siege: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege

13. Raad voor Cultuur (2021) Advies Omroeperkenningen. https://www.raadvoorcultuur.nl/actueel/nieuws/2021/04/28/raad-voor-cultuur-adviseert-positief-over-publieke-omroepen

14. De Dijn, Annelien, (2020); Vrijheid: een weerbarstige geschiedenis; Cambridge University Press, Harvard;

15. Van der Meer, Tom, et al; 2021: Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs. Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen. Universiteit van Amsterdam. https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/persvoorlichting/onderzoek/rapport-adolescentenpanel-democratische-kernwaarden-en-schoolloopbanen-jaar-2.pdf

16. Verenigde Naties; Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. https://sdgs.un.org/goals

17. International Federation of Library Associations (2014); The Lyon declaration: https://www.lyondeclaration.org/signatories/

18. Koninklijke Bibliotheek (2021); Bibliotheken en duurzaamheid; Den Haag

19. EBLIDA (2020) Nieuwsbrieven. http://www.eblida.org/publications/eblida-and-covid-19.html

20. EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (2020)

A European agenda for the post covid age: http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf

21. Algemene Inlichtingen en Informatie Dienst (2021) Jaarverslag 2020. Den Haag.

https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/documenten/jaarverslagen/2021/04/29/aivd-jaarverslag- 2020

22. EBLIDA (2021) Think the Unthinkable:

http://www.eblida.org/Documents/Think_the_unthinkable_a_post_Covid-19_European_Library_Agenda.pdf

23. EBLIDA (2020) The EBLIDA Matrix. http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html

24. EBLIDA (2020) ELSIA, Expert Group on sustainable development implementation assessment. http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/eu-libraries-sustainable-development-implementation-assessment.html

25. www.alignmenthouse.nl/expeditie-nl

26. https://www.sdg-bibliotheek.nl/

27. Noors ministerie van Cultuur en ministerie van Onderwijs en Onderzoek (2020); Room for democracy and development; Oslo: https://www.regjeringen.no/contentassets/18da5840678046c1ba74fe565f72be3d/rom-for-demokrati-og-dannelse-nasjonal-biblioteksstrategi-2020-2023-engelsk.pdf

28. Fichtelius, Erik, Persson, Christina und Enarson Eva (2019): The treasure trove of democracy : proposal for a national strategy for libraries.  Stockholm,https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html

29. Council of Europe/EBLIDA (2001); Guidelines for library legislation; http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-Policy-in-Europe.pdf

30. Newsguard. https://www.newsguardtech.com/

31. Lankes, David, et al. (2016), Veldgids voor nieuw bibliotheekwerk; 2020; Cubiss, Tilburg.

32. American Library Association (2020) Libraries transforming communities:

http://www.ala.org/tools/programming/libraries-transforming-communities-session-1-6-hosting-and-leading-community-conversations

33. Pikes Peak Public Library: https://research.ppld.org/communityconversations

34. Arapahoe Public Library: https://arapahoelibraries.org/community-conversations/

35. Lankes, R. David (2018): My remarks on library neutrality for the ALA midwinter conference Panel. https://davidlankes.org/my-remarks-on-library-neutrality-for-the-ala-midwinter-presidents-panel/

Door met digitaal: online programmeren tijdens en na corona door Marjolein Oomes

Boekmanstichting. Overzicht van online culturele initiatieven in tijden van de coronacrisis. https://www.boekman.nl/actualiteit/online-cultureel-initiatieven/.

Brom, R. & B. Schrijen. (2021). Steun voor een sterk geraakte sector. Over de impact van de coronacrisis en de steunmaatregelen op de culturele sector. In Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van Pandemie. Den Haag: Boom uitgevers. https://www.boekman.nl/verdieping/publicaties/nooit-meer-dansen-de-veilige-stad-in-tijden-van-pandemie/.

Digitaal erfgoed Nederland (DEN). Cultuur zonder fysieke aanwezigheid: de digitale alternatieven.  https://www.den.nl/digitaal-als-alternatief-voor-fysiek.

KB. (2021). https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd.

KB, SN, VOB. (2021). Netwerkagenda openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023. https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-06/Netwerkagenda%202021-2023.pdf

Knol, J.J. (2021). Digitaal is ‘here to stay’. Hoe gaat dat in de toekomst verder? https://www.boekman.nl/verdieping/digitaal-is-here-to-stay/#_ftn1.  

Oomes, M., S. v.d. Hoek, A. v.d. Dool. (2021). Rapportage bibliotheek in coronatijd 2020-2021. https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Rapportage%20Bibliotheek%20in%20coronatijd%202020-2021.pdf

Raad voor Cultuur. (2021). Sterker uit Corona. Een agenda voor herstel en transitie. https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2021/06/08/sterker-uit-corona. Ruijter, de. A., (2021). Een hybride evenement is meer dan een livestreamhttps://publicspaces.net/2021/10/21/een-hybride-evenement-is-meer-dan-een-livestream/

Bibliotheekblad 01-2022 (Komt uit op 28 januari)

Bibliotheeksector op weg naar een inclusievere collectie door Anne van den Dool

Hieronder vindt u het webinar dat in het bovenstaande artikel aan bod komt.

Leesgedrag en gebruik van de bibliotheek voor een divers publiek door Marianne Hermans

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2021). Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen in Nederland? (cbs.nl)

Damen, D. & Ait Moha, A. (2018). Lezen en bibliotheekgebruik door Nederlanders met een migratieachtergrond. Amsterdam: Motivaction, in opdracht van de KB & Stichting Lezen.

Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M. & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

KB (2021). De bibliotheek voor nieuwe Nederlanders.

De leesconsulent is in opmars door Bea Ros

Download hier het Stapelschema opleidingen BoekStart en de Bibliotheek op school 2021

Hoe bied je als bibliotheek een kind het juiste boek aan? door Ewald Vervaet

Het uitgebreide artikel kunt u hieronder downloaden.

Leesoffensief Brabant: samenwerking bibliotheken en onderwijs door Communicatieteam LOB

Bibliotheekblad 08-2021

Bibliotheken nog maar weinig zichtbaar in de tv-reclameblokken door Wendy de Graaff.
Hieronder staan de televisiecommerials die in het artikel aan bod komen.

Informatiepunt Digitale Overheid 2021

Futuristische bioscoopreclame uit 1982.

Bibliotheekreclame UFO uit 1998.

Passend Lezen 2020.
ThuisBieb-app; 2021.

Hoe laten we de jeugd weer lezen. Via games? door Marianne Hermans

Bluijs, S., D. Peeters en J. Dera (2021). Waarom digitale literatuur in het literatuuronderwijs thuishoort. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en LetterkundeVolume 137, Issue 2, jan 2021, p. 150 – 163

Chambers, Aidan, Tell Me (Children, Reading & Talk) with the Reading Environment. Stroud: The Thimble Press, 2011.

Dresscher, P., N. ’t Hooft en E. O’Hare (2017). Digitale literatuur. Scan van innovatieprojecten. Amsterdam: KVB Boekwerk / Het Nederlands Letterenfonds.

Eijnden, J. van den (2021). Leesmotivatie onder de loep. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam: Stichting Lezen, 2021.

Gubbels, J. C. G., Langen, A. M. L. van, Maassen, N. A. M., & Meelissen, M. R. M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Jerrim, J. & G. Moss, ‘The link between fiction and teenagers’ reading skills: International evidence from the OECD PISA study’. In: British Educational Research Journal 45 (2019), pp. 181-200.

Nagelberg, E., L. van Knippenhout en C. Richards (2021). Readification. Hoe kunnen jongeren worden geïnspireerd om te lezen? GfK, 2021

Segers, E. & Van Steensel, R. (red). De nieuwe lezer. Lezen in het digitale tijdperk. Stichting Lezen Reeks, 34. Utrecht: Eburon, 2021.

Sikkema, P. (2021). De leescultuur van jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.

Ven, I. van de (2021). Het lezen van literaire teksten in een aandachtseconomie. In: De nieuwe lezer. Lezen in het digitale tijdperk. Stichting Lezen Reeks, 34. Utrecht: Eburon, 2021.

Bibliotheekblad 07-2021

Bibliotheekstatistiek 2020: bibliotheken tonen veerkracht in coronatijd, door Annemiek van de Burgt, Adviseur Onderzoek (KB

1.https://www.schrijveropjescherm.nl/
2.https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/bibliotheekstatistiek-2020
3.https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-bibliotheekstatistiek-gegevenslevering-wsob
4.https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-bibliotheekstatistiek-gegevenslevering-wsob
5.https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82469NED/table?ts=1576483889686
6. https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
7.https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
8. https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor

Bibliotheekblad 06-2021

Bibliotheeksector op weg naar een inclusiever personeelsbestand (Door Anne van den Dool)

•Adam, I. & Rea, A. (2010). Culturele diversiteit op de werkvloer. Praktijken van redelijke aanpassing in België. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Te downloaden via: https://tinyurl.com/ykc9xyyb

•Beek, A.V., Henderikse, W. & Doorne-Huiskes, A.V. (2011). Diversiteit en kwaliteit. Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit. Zeist: —VanDoorneHuiskes en partners, in opdracht van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).Te downloaden via: https://tinyurl.com/pc5audb2

•Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2020). Bibliotheekstatistiek 2019. Den Haag: KB. https://tinyurl.com/t65h2m8

•Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2020). Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. https://tinyurl.com/564e4c79

•Dekker, P. & Ridder, J. den (2019). Burgerperspectieven 2019 | 1. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). https://tinyurl.com/3k8cxxjt

•Hassel, D. van & Kools, M. (2021). Strategisch personeelsbeleid in openbare bibliotheken. Stand van zaken, (verwachte) ontwikkelingen en ondersteuningsbehoefte. Den Haag: Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), in opdracht van Stichting BibliotheekWerk. Te downloaden via https://tinyurl.com/3k8cxxjt

•Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M. & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Te downloaden via https://tinyurl.com/prxxac3j

•KB (2019). Onderzoek naar diversiteit in de sector. https://tinyurl.com/pnprbkbb

•Snow, S. (2018). Dream Teams: Working Together Without Falling Apart. New York: Penguin Random House.

Bibliotheekblad 5-2021

Hoe staat het met de jeugddoelen van de Leescoalitie? Door Anne van den Dool, onderzoeksredacteur KB, en Marjolein Oomes, kennisadviseur KB

Bronnen

Bibliotheekblad 07-2020

Bibliotheken en onderwijs kunnen mediawijsheid vergroten door Marianne Hermans, kennisadviseur bij de Koninklijke Bibliotheek, met dank aan Anne van den Dool en Jos van Helvoort.

Beekmans, I. (2019). Jongvolwassenen betalen niet voor nieuws, maar vinden het wél belangrijk. Geraadpleegd op 13-11-2019.

Beunders, H. (20200. De ‘infodemie’ en het ‘niet-willen-zien’. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd op 13-05-2020.

Keulen, I. van, Korthagen, I., Diederen, P. & Boheemen, P. van (2018). Digitalisering van het nieuws. Online nieuwsgedrag, desinformatie en personalisatie in Nederland. Den Haag: Rathenau Instituut.

Lauf, E. & Scholtens, J. (2019). Mediamonitor 2019. Mediabedrijven en mediamarkten. Reuters Institute Digital News Report Nederland 2019. Hilversum: Commissariaat voor de Media (CvdM).

Möller, J., Helberger, N., & Makhortykh, M. (2019). Filterbubbels in Nederland. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). Hoe mediawijs is Nederland? Onderzoek mediawijsheid. Amsterdam: Kantar Public.

World Health Organization (WHO) (2020). Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 13. Genève: WHO.