Bronnen

In sommige gevallen is de literatuurlijst bij artikelen te lang om in Bibliotheekblad te publiceren. U vindt deze hier.

Bibliotheekblad 07-2021

Bibliotheekstatistiek 2020: bibliotheken tonen veerkracht in coronatijd, door Annemiek van de Burgt, Adviseur Onderzoek (KB

1.https://www.schrijveropjescherm.nl/
2.https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/bibliotheekstatistiek-2020
3.https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-bibliotheekstatistiek-gegevenslevering-wsob
4.https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-bibliotheekstatistiek-gegevenslevering-wsob
5.https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82469NED/table?ts=1576483889686
6. https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
7.https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
8. https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor

Bibliotheekblad 06-2021

Bibliotheeksector op weg naar een inclusiever personeelsbestand (Door Anne van den Dool)

•Adam, I. & Rea, A. (2010). Culturele diversiteit op de werkvloer. Praktijken van redelijke aanpassing in België. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Te downloaden via: https://tinyurl.com/ykc9xyyb

•Beek, A.V., Henderikse, W. & Doorne-Huiskes, A.V. (2011). Diversiteit en kwaliteit. Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit. Zeist: —VanDoorneHuiskes en partners, in opdracht van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).Te downloaden via: https://tinyurl.com/pc5audb2

•Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2020). Bibliotheekstatistiek 2019. Den Haag: KB. https://tinyurl.com/t65h2m8

•Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2020). Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. https://tinyurl.com/564e4c79

•Dekker, P. & Ridder, J. den (2019). Burgerperspectieven 2019 | 1. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). https://tinyurl.com/3k8cxxjt

•Hassel, D. van & Kools, M. (2021). Strategisch personeelsbeleid in openbare bibliotheken. Stand van zaken, (verwachte) ontwikkelingen en ondersteuningsbehoefte. Den Haag: Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), in opdracht van Stichting BibliotheekWerk. Te downloaden via https://tinyurl.com/3k8cxxjt

•Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M. & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Te downloaden via https://tinyurl.com/prxxac3j

•KB (2019). Onderzoek naar diversiteit in de sector. https://tinyurl.com/pnprbkbb

•Snow, S. (2018). Dream Teams: Working Together Without Falling Apart. New York: Penguin Random House.

Bibliotheekblad 5-2021

Hoe staat het met de jeugddoelen van de Leescoalitie? Door Anne van den Dool, onderzoeksredacteur KB, en Marjolein Oomes, kennisadviseur KB

Bronnen

Bibliotheekblad 07-2020

Bibliotheken en onderwijs kunnen mediawijsheid vergroten door Marianne Hermans, kennisadviseur bij de Koninklijke Bibliotheek, met dank aan Anne van den Dool en Jos van Helvoort.

Beekmans, I. (2019). Jongvolwassenen betalen niet voor nieuws, maar vinden het wél belangrijk. Geraadpleegd op 13-11-2019.

Beunders, H. (20200. De ‘infodemie’ en het ‘niet-willen-zien’. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd op 13-05-2020.

Keulen, I. van, Korthagen, I., Diederen, P. & Boheemen, P. van (2018). Digitalisering van het nieuws. Online nieuwsgedrag, desinformatie en personalisatie in Nederland. Den Haag: Rathenau Instituut.

Lauf, E. & Scholtens, J. (2019). Mediamonitor 2019. Mediabedrijven en mediamarkten. Reuters Institute Digital News Report Nederland 2019. Hilversum: Commissariaat voor de Media (CvdM).

Möller, J., Helberger, N., & Makhortykh, M. (2019). Filterbubbels in Nederland. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). Hoe mediawijs is Nederland? Onderzoek mediawijsheid. Amsterdam: Kantar Public.

World Health Organization (WHO) (2020). Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 13. Genève: WHO.