Magazine

Onder het menu Magazine < laatste nummer vindt u de inhoud van recente edities van Bibliotheekblad. Onder Magazine < Archief kunt u tzt de jaargangen 2015-2018 downloaden.

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het openbare bibliotheekwerk, abonneert zich op Bibliotheekblad. Een boeiend vakblad vol opiniërende artikelen, interviews, reportages, nieuws en achtergronden. 

Bibliotheekblad verschijnt tien keer per jaar, aaronder een dubbelnummer. Het vakblad richt zich in eerste instantie op de beroepsbeoefenaren in openbare bibliotheken. Daarnaast is het ook interessant voor bibliotheekbesturen, overheden, informatiesector, cultuursector en boekenbranche.