Magazine

Onder het menu Magazine < Afgelopen nummers + recentste nummer vindt u de inhoud van Bibliotheekblad. Onder Magazine < Archief komt u op de oude website van Bibliotheekblad.

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het bibliotheekwerk, abonneert zich op Bibliotheekblad. Een boeiend vakblad vol opiniërende artikelen, interviews, reportages, nieuws en achtergronden. 

Bibliotheekblad verschijnt tien keer per jaar, waaronder een dubbelnummer. Het vakblad richt zich in eerste instantie op de beroepsbeoefenaren in bibliotheken. Daarnaast is het ook interessant voor bibliotheekbesturen, overheden, informatiesector, cultuursector en de boekenbranche.