Over ons

Bibliotheekblad wordt gemaakt door een team van redacteuren, freelancers en bibliotheekmedewerkers. Bibliotheekblad komt tien keer per jaar uit, waaronder een dubbelnummer. De redactie stelt altijd prijs op persberichten, ideeën en suggesties. Onder de button contact vindt u alle contactgegevens.

Redactie
De kernredactie van Bibliotheekblad wordt gevormd door:

Hoofdredacteur: Menno Goosen
Redacteur: Martin de Jong
Webredacteur: Bart Janssen

Eind- en beeldredactie
Menno Goosen

Tekstcorrectie
Martin de Jong en Marijn Mostart

Medewerkers
Rob Bruijnzeels, Annemiek van de Burgt, Maarten Dessing, Elselien Dijkstra, Dionne Dinkhuijsen, Anne van den Dool, Marianne Hermans, Wendy de Graaff, Roxanne Heemskerk, Wim Keizer, Imke de Korte, Ingrid Lutke Schipholt, Marjolein Oomes, Linda van Pelt, Gerrit Serné, Joyce Sternheim, Eimer Wieldraaijer, Ivonne Zijp.

Adviseur
Eimer Wieldraaijer (voormalig hoofdredacteur)

Ontwerp basisvormgeving
SNEP grafische dienstverlening

Lay-out
Thomson Digital

Opmaakbegeleiding
Hans Jansens (Impaginator)

Druk
Damen Drukkers

Redactieadviesraad
Erik Boekesteijn, Jan Gommer, Wendy de Graaff, Wim Keizer, Gerard Meijer, Wanda Moelands

Spelregels bij reacties
Reacties van lezers worden integraal op de website geplaatst, maar de redactie van Bibliotheekblad behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen indien deze beledigend, kwetsend of discriminerend zijn, dan wel scheldwoorden, bedreigingen of reclameuitingen bevatten. Ook anderszins behoudt de redactie zich te allen tijde het recht voor om reacties van bezoekers in te korten of te verwijderen. Lezers die reageren dienen hun voornaam en achternaam en bij voorkeur ook hun werkkring bij de reactie te vermelden. Anonieme reacties worden verwijderd. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door lezers geuite reacties, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie verwoorden.

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt door: De werkmaatschappijen, aangesloten bij de KBenP Groep, waaronder ook GO opleidingen, Uitgeverij IP, Smartshore en Ability, verder te noemen: ‘KBenP’. (Zie button contactgegevens) KBenP verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.