Over ons

Onder de button contact vindt u alle contactgegevens.

Bibliotheekblad is hét medium voor de bibliotheeksector in Nederland en Vlaanderen. Bibliotheekblad wordt gemaakt voor alle medewerkers binnen de bibliotheek (van directie tot collectiemedewerkers) Bibliotheekblad schrijft over openbare bibliotheken, maar ook over overheids- en universiteitsinstellingen
met een bibliotheek, schoolbibliotheken en gevangenisbibliotheken, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Daarnaast is Bibliotheekblad ook interessant voor de politiek (op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau), informatiespecialisten, leesbevorderingsorganisaties, mediathecarissen en onderwijsspecialisten.

Bibliotheekblad verschijnt tien keer per jaar, waaronder een dubbelnummer. Kijk ook
op onze sociale media-accounts op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Bibliotheekblad wordt gemaakt door een team van redacteuren en bibliotheekmedewerkers. Bibliotheekblad komt tien keer per jaar uit, waaronder een dubbelnummer. De redactie stelt altijd prijs op persberichten, ideeën en suggesties. Onder de button contact vindt u alle contactgegevens.

Hoofd-, eind- en webredactie:
Menno Goosen

Tekstcorrectie
Marijn Mostart

Medewerkers
Johannes Abeling, Jan van Bergen en Henegouwen, Rob Bruijnzeels, Annemiek van de Burgt,
Maarten Dessing, Elselien Dijkstra, Dionne Dinkhuijsen, Anne van den Dool, Marianne Hermans, Wendy de Graaff, Roxanne Heemskerk, Wim Keizer, Imke de Korte, Cindy Lammers, Marjolein Lolkema, Ingrid Lutke Schipholt, Anneke de Maat, Tamar van Moolenbroek, Eric van Nieuwland, Marjolein Oomes, Linda van Pelt, Els Rademaker-Vos, Evi Savelkous, Gerrit Serné, Joyce Sternheim, Stan Verhaag, Eimer Wieldraaijer, Ivonne Zijp.

Ontwerp basisvormgeving
SNEP grafische dienstverlening

Lay-out
Thomson Digital

Opmaakbegeleiding
Hans Jansens (Impaginator)

Druk
Damen Drukkers

Redactieadviesraad
Erik Boekesteijn, Jan Gommer, Wendy de Graaff, Wim Keizer, Gerard Meijer, Wanda Moelands

Spelregels bij reacties
Reacties van lezers worden integraal op de website geplaatst, maar de redactie van Bibliotheekblad behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen indien deze beledigend, kwetsend of discriminerend zijn, dan wel scheldwoorden, bedreigingen of reclameuitingen bevatten. Ook anderszins behoudt de redactie zich te allen tijde het recht voor om reacties van bezoekers in te korten of te verwijderen. Lezers die reageren dienen hun voornaam en achternaam en bij voorkeur ook hun werkkring bij de reactie te vermelden. Anonieme reacties worden verwijderd. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door lezers geuite reacties, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie verwoorden.

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt door: De werkmaatschappijen, aangesloten bij de KBenP Groep, waaronder ook GO opleidingen, Uitgeverij IP, Smartshore en Ability, verder te noemen: ‘KBenP’. (Zie button contactgegevens) KBenP verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.