Over ons

Onder de button contact vindt u alle contactgegevens.

Bibliotheekblad is hét medium voor de bibliotheeksector in Nederland en Vlaanderen. Bibliotheekblad wordt gemaakt voor alle medewerkers binnen de bibliotheek (van directie tot collectiemedewerkers) Bibliotheekblad schrijft over openbare bibliotheken, maar ook over overheids- en universiteitsinstellingen
met een bibliotheek, schoolbibliotheken en gevangenisbibliotheken, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Daarnaast is Bibliotheekblad ook interessant voor de politiek (op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau), informatiespecialisten, leesbevorderingsorganisaties, mediathecarissen en onderwijsspecialisten.

Bibliotheekblad verschijnt per 2024 hybride: vijf keer per jaar als digitaal magazine (vol met video’s, podcasts en interactieve inhoud), en vier keer per jaar als papieren uitgave.
Kijk ook op onze sociale media-accounts op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Bibliotheekblad wordt gemaakt door een team van redacteuren en bibliotheekmedewerkers. Bibliotheekblad komt tien keer per jaar uit, waaronder een dubbelnummer. De redactie stelt altijd prijs op persberichten, ideeën en suggesties. Onder de button contact vindt u alle contactgegevens.

Hoofd-, eind- en webredactie:
Menno Goosen

Tekstcorrectie
Marijn Mostart

Medewerkers
Johannes Abeling, Femke van den Berg, Annemiek van de Burgt, Paul van Capelleveen, Mark Deckers, Maarten Dessing, Elselien Dijkstra, Anne van den Dool, Esther van Gelder, Marianne Hermans, Jamea Kofi, Arno Kuipers, Cindy Lammers, Marjolein Lolkema, Anneke de Maat, Rianne van Melik, Eric van Nieuwland, Marjolein Oomes, Linda van Pelt, Els Rademaker-Vos, Anna Rademakers, Evi Savelkouls, Gerrit Serné, Kees Teszelszky, Jeroen Vandommele, Stan Verhaag, Karin Vingerhoets, Eimer Wieldraaijer, Ivonne Zijp.

Ontwerp basisvormgeving
SNEP grafische dienstverlening

Lay-out
Thomson Digital

Opmaakbegeleiding
Hans Jansens (Impaginator)

Druk
Damen Drukkers

Juryleden Beste Bibliotheek
Jeanine Deckers, Luc Pruijn, Gerard Meijer, Erna Staal, Chris Wiersma (voorzitter)

Uitgeverij IP geeft ook IP vakblad voor informatieprofessionals uit.
Kijk voor meer informatie op informatieprofessional.nl

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens worden verwerkt door: De werkmaatschappijen, aangesloten bij de KBenP Groep, waaronder ook GO opleidingen, Uitgeverij IP, Smartshore en Ability, verder te noemen: ‘KBenP’. (Zie button contactgegevens) KBenP verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon.