Update Netwerkagenda 2022 gepubliceerd

In de zomer van 2021 werd de eerste versie van de Netwerkagenda opgeleverd. Al na een klein jaar was het tijd voor een update. Deze vernieuwde versie van de Netwerkagenda is nu te lezen. In deze update van de Netwerkagenda valt te lezen hoe de plannen zoals geformuleerd in de eerste versie tot nu toe tot uitvoering zijn gebracht. Bibliotheken kunnen deze update inzetten om met elkaar én andere partijen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die het bibliotheekveld doormaakt.

Samenwerken en vernieuwen
‘Waar het thema van de eerste versie van de Netwerkagenda beginnen en doorpakken was, staat 2022 voor samenwerken en vernieuwen,’ legt Astrid Kraal, netwerkmanager Bibliotheekstelsel bij de KB, uit. ‘In 2023 gaan we voor oogsten en borgen en 2024 staat voor verstevigen en vooruitkijken. In 2025 staan we op die manier aan het begin van een nieuwe cyclus, met nieuwe kansen voor het bibliotheekveld.’

Jaarlijks op de hoogte
Dit is dan ook niet de laatste update die de Netwerkagenda zal krijgen. Het plan is om het document jaarlijks van een nieuwe slag te voorzien, zodat het hele bibliotheekveld op de hoogte is van de ontwikkelingen die in dit kader plaatsvinden. De aangekondigde Netwerkdag op 27 september 2022 komt in verband met een volle agenda in de bibliotheeksector te vervallen. Er komt wel een koersgroependag op maandag 10 oktober voor alle leden van de koersgroepen.

De update van de Netwerkagenda is hieronder te downloaden. (En daaronder de oorspronkelijke versie)

Gerelateerde berichten