16th Round Table on Mobile Libraries in the Repubic of Croatia

ZB Bibliotheek van Zeeland was aanwezig in Split bij de 16th Round Table on Mobile Libraries in the Repubic of Croatia en 10th Festival of Croation Book mobiles met thema A mobile library in the service of promoting a reading culture. Deelnemers waren aanwezig uit Kroatië, Hongarije, Slovenië, Finland, Bosnië, Servië, Montenegro en dus Zeeland.

Tekst: Antoinette van Zanten

Interessant om te zien hoe de bibliobus zich internationaal  heeft  ontwikkeld tot een volwaardige bibliotheekvoorziening  in de meest brede zin voor plekken op platteland maar ook voor wijken in grotere steden als Helsinki. In de Finse stad Turku, de stad waar ZB al eerder aanwezig was in het kader van innovatie van bibliobussen, is  een Cultureel programma, het Cultural Pad ontwikkeld waarin alle vormen van onderwijs nauw betrokken zijn bij een leesprogramma. 

Anderstaligen zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de Finse  bibliobussen, in Helsinki spelen de bussen Skidi en Stoori ( namen van hoofdfiguren uit jeugdboeken) hierin. Alle scholen en kinderopvanglocaties worden bezocht vanuit het oogpunt Kinderen zijn de toekomst en Lezen is de allerbelangrijkste competentie in de wereld. Op alle plekken waar kinderen  ‘s zomers komen bezocht zoals parken, stranden, pleinen, en speeltuinen met activiteiten als lezen en spelen, maar ook bij verzorgingstehuizen met voorleesactiviteiten voor jong en oud. Mooi om te horen hoe de Bosnische vertegenwoordigster vertelde over soortgelijke activiteiten met de bus Molly in Bosnie Herzegovina.

In Servie wordt nadrukkelijk het verband gelegd met culturele activiteiten vanuit de dorpen. Meest illustratief voorbeeld was de presentatie van de nieuwe bibliobus van Split. Deze bus is het eerste resultaat van de subsidie die het Ministerie voor Cultuur uit het Europees Sociaal fonds heeft weten te organiseren om op ruim dertig locaties in Kroatië eerder wegbezuinigde bibliobussen terug  te laten komen.

De Zeeuwse vertegenwoordigers hebben laten zien  hoe zich de de bibliobussen zich verder hebben ontwikkeld van de combinatie van de traditionele uitleenfunctie met niet bibliothecaire diensten (postkantoor, bank, OV) naar een voorziening met een Informatiepunt Digitale Overheid en Taalpunt en een Mobile Bibliotheek op School met deskundige ondersteuning. 

ZB heeft de aanwezigen op de conferentie nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan een vervolgproject dat ZB inmiddels heeft opgezet met partners uit Duitsland en Hongarije hoe laaggeletterdheid bij ouderen op het platteland met onder meer inzet van de mobiele voorziening te bereiken.

Gerelateerde berichten