97 leden aangemeld bij Coöperatie SDI, aanbesteding GBS van start

De aanbesteding voor het gemeenschappelijk bibliotheeksysteem (GBS) is van start. Voor marktpartijen die zo’n systeem willen aanbieden, heeft de Coöperatie SDI diverse gunningscriteria vastgesteld, waaronder een programma van eisen en wensen. Alle documenten zijn op TenderNed openbaar gemaakt. Inmiddels heeft een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde aanbieders plaatsgevonden.

Minstens zo belangrijk is de voortgang die geboekt is in het aantal bibliotheken dat gaat deelnemen aan het GBS. De teller staat nu op 88. Dit is een tussenstand want tot 11 juli kunnen bibliotheken zich aanmelden. Dan wordt het aantal GBS-deelnemers via TenderNed aan marktpartijen bekend gemaakt. Zij moeten vervolgens hun aanbieding op dat aantal (en het daarbij behorende aantal inwoners) baseren.

Deelname aan het GBS betekent voor bibliotheken dat ze ook lid worden van de Coöperatie SDI, die de aanbesteding organiseert. Maar er zijn ook bibliotheken die pas op een later moment hun deelname in het nieuwe bibliotheeksysteem willen overwegen. Bijvoorbeeld omdat ze pas kortgeleden naar een nieuw systeem zijn overgestapt. Dat later instappen is altijd mogelijk, maar dan zitten ze niet in de eerste tranche van deelnemers die profiteert van de door de overheid financieel ondersteunde aanbesteding en migratie.  

Toch ziet de Coöperatie SDI dat ook bij die bibliotheken de belangstelling voor samen digitaal innoveren via de coöperatie groot is. Het totaal aantal aangemelde leden staat nu op 97. In de eerste ledenvergadering, eind 2024, zal daarvoor een eerste werkplan worden besproken.

Gerelateerde berichten