Bibliotheek Den Haag krijgt impuls dankzij investering vanuit Haags coalitieakkoord

Bibliotheek Transvaalkwartier was het podium voor de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord van gemeente Den Haag. Met de keuze voor deze locatie onderschrijft het college het belang van de maatschappelijke functie van de bibliotheek in de lokale samenleving. Dat wordt in het coalitieakkoord onderstreept met een extra investering voor Bibliotheek Den Haag en haar 16 vestigingen, zo werd bekendgemaakt. Een half miljoen euro wordt beschikbaar gesteld om de bibliotheken als fysieke plek in woonwijken meer toekomstbestendig te maken. Daarnaast wordt extra geld gereserveerd voor het verbouwen van bibliotheek-vestiging Laakkwartier, zodat er meer onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Met deze extra investeringen kan Bibliotheek Den Haag een nog betere invulling geven aan haar wettelijke taken waaronder het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie. Het geld wordt ingezet voor onderhoud van de vestigingen en het uitbreiden en verbeteren van ruimtes voor activiteiten, zoals voorleesprogramma’s, taallessen, educatie en huiswerkbegeleiding.

Nieuwe bibliotheken en ruimere openingstijden 
De bijdrage is een aanvulling op de 1,3 miljoen euro die begin september van dit jaar aan gemeente Den Haag, vanuit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd toegezegd voor nieuwe bibliotheken en ruimere openingstijden. Daarmee wordt het al mogelijk om in de stadsdelen Benoordenhout en Mariahoeve nieuwe bibliotheken te vestigen en de plannen voor het verruimen van openingstijden van vestiging Laakkwartier en de Centrale Bibliotheek (Spui) in de praktijk te brengen.

Sam Hermans, directeur Bibliotheek Den Haag en Haags Gemeentearchief: “We zijn heel blij met de extra investering van het college in Bibliotheek Den Haag. We zien dat de bibliotheek als fysieke plek steeds belangrijker wordt voor inwoners van Den Haag. Zij komen er niet alleen om boeken te lenen of een activiteit bij te wonen, maar ook om anderen te ontmoeten of een kopje koffie te drinken. Het is daarom van belang dat we ze gastvrij kunnen ontvangen in een pand dat uitnodigend is. Met deze bijdrage kunnen we onze bibliotheken goed onderhouden. De extra bijdrage voor bibliotheek Laakkwartier stelt ons in staat om deze locatie nog geschikter te maken voor ontwikkeling en educatie. Ontzettend belangrijk in deze wijk!”    

Wethouder Robert van Asten (bibliotheken): “De bibliotheek is het kloppend hart in de wijk. Zo veel mogelijk Hagenaars moeten gebruik kunnen maken van al het moois dat de bibliotheek hen te bieden heeft. Met die ambitie gaan we ook de komende jaren vol aan de slag.” 

Nu de investering is toegekend, zal een plan worden gemaakt voor extra onderhoud van de vestigingen, waaronder de verbouwing van vestiging Laakkwartier. Zodra dit concreet wordt, zal Bibliotheek Den Haag hierover informeren.   

Stadsdeel Laak: +50% inwoners is laaggeletterd  
In de stad Den Haag is naar schatting 24% van de bewoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit is aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (12%) en in de regio Haaglanden (19%). In Stadsdeel Laak ligt dit percentage laaggeletterdheid nog hoger. Van de circa 47.000 inwoners in dit stadsdeel is 50% laaggeletterd.* Onder hen ook een grote groep peuters en basisschoolleerlingen die risico loopt op onderwijsachterstand. Door de hoge laaggeletterdheid is er ook een sterke gebondenheid van burgers aan de eigen wijk. Bibliotheek Laakkwartier vervult hierin een grote maatschappelijke rol. Zo zet de vestiging zich in voor gerichte (taal-) activiteiten en begeleide ruilbezoeken en wil het net als in andere stadsdelen dé plek zijn waar burgers terecht kunnen voor ontmoetingen, informatie en persoonlijke ontwikkeling. 

* Bron: Laaggeletterdheid: HEA 2022-2026: 
Onderwijs DB – HEA 2022-2026 ambitie 4 Brede welvaart – Den Haag (incijfers.nl) 

Gerelateerde berichten