Honderd voorleesfilmpjes voor meertalige gezinnen online

(Video’s onder bericht)

Om het (voor)leesplezier in meertalige gezinnen te stimuleren, worden honderd voorleesfilmpjes in het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks beschikbaar gesteld via Jeugdbibliotheek.nl. De filmpjes zijn ook ontwikkeld om kinderen die opgroeien in meertalige gezinnen te voorzien van extra taalaanbod in hun thuistaal, wat hen weer helpt bij het leren van hun schooltaal, het Nederlands. In de filmpjes wordt een prentenboek in een van de beschikbare talen voorgelezen, waarbij de prenten worden getoond en klassieke muziek klinkt. Daarnaast zijn er informatieve filmpjes beschikbaar waarin de voorlezers vertellen over de kracht van de thuistaal en de rijkdom van meertaligheid. De voorleesfilmpjes zijn geproduceerd door De Voorleeshoek en voor alle kinderen toegankelijk via de Jeugdbibliotheek.nl.

Meertaligheid als verrijking
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. Vaak wordt gedacht dat in deze gezinnen de thuistaal het goed leren van het Nederlands in de weg staat, maar dat is niet het geval. Het goed ontwikkelen van de thuistaal kan juist helpen bij het leren van de schooltaal. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat er voldoende en rijk taalaanbod is. Voorlezen is een van de effectiefste manieren om de taalontwikkeling van kinderen te vergroten.

‘Met behulp van de voorleesfilmpjes kunnen we ouders beter toerusten in hun rol van leesopvoeder’, aldus Karien van Buuren, senior adviseur bij Rijnbrink en tevens projectleider. ‘Zo wordt het leesplezier van kinderen vergroot, kunnen álle kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving en een goede start maken op school.’

Thuis of in de bibliotheek
De voorleesfilmpjes zijn voor iedereen met een bibliotheeklidmaatschap te zien via Jeugdbibliotheek.nl; een lidmaatschap is gratis voor alle kinderen onder de 18. De filmpjes kunnen eveneens in de openbare bibliotheek worden bekeken. Bovendien nemen elf bibliotheken deel aan een pilot, waarin de voorleesfilmpjes gericht worden toegepast in diverse leesbevorderingsprogramma’s en -activiteiten, zoals BoekStart en de VoorleesExpress. De bibliotheken kunnen de voorleesfilmpjes inzetten in combinatie met de fysieke prentenboeken. Op basis van de ervaringen in de pilot worden landelijke leesbevorderingsprogramma’s verder doorontwikkeld.

De filmpjes zijn ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’, waarin vijf leesbevorderingsorganisaties gezamenlijk optrekken. Voor dit project hebben Rijnbrink, De Voorleeshoek, SPN, de KB nationale bibliotheek en Stichting Lezen de handen ineen geslagen met de openbare bibliotheken, om zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave van de geletterde samenleving. Het project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert.Gerelateerde berichten