Eindexamenleerlingen Deventer voeren actie om bibliotheek te openen

Op petities.com zijn eindexamenleerlingen een petitie gestart om de bibliotheek in Deventer weer open te krijgen. Er zijn inmiddels 123 handtekeningen verzameld. Interessante opmerkingen die geplaatst zijn door de ondertekenaars:

•Opening van de bieb is nodig!
•Er is in de bibliotheek vrij makkelijk met maatregelen genoeg afstand te houden. Het is een rustige en inspirerende plek, een studieruimte voor deze examenleerlingen, maar voor alle mensen uit Deventer belangrijk. In België worden boeken zelfs als essentieel gekenmerkt. En zo zie ik dat ook.
•Ik onderteken omdat ik regelmatig gezien heb hoe belangrijk en nuttig de werkplekken in de bibliotheek voor veel jongeren zijn.
•Om je goed voor te kunnen bereiden op je eindexamen is het gebruik kunnen maken van een bibliotheek absoluut noodzakelijk! 
•Ik onderteken omdat ik belachelijk vind dat niet essentiële winkels wel open mogen, maar de bibliotheek niet.
•Toen ik eindexamenleerling was, kon ik de bieb niet missen.
•Ik onderteken omdat ik als oud docent de leerlingen de ruimte gun om zich optimaal op hun examen voor te bereiden.
•Het niet voor iedereen weg gelegd is om thuis rustig te kunnen leren en het dus heel belangrijk is dat je ergens anders die kans wel krijgt.
•Ik onderteken omdat de bieb net als de boekwinkel een essentiële voorziening is.
•De bibliotheek is een basisbehoefte in het voorzien van informatievoorziening en ontwikkeling. Voor iedereen, maar zeker voor leerlingen in examentijd.
•Belangrijke plek. Juist voor diegenen die elders niet terecht kunnen!!!
•Leerlingen moeten zich goed en rustig kunnen voorbereiden op hun examens.
•Leerlingen zitten alleen maar thuis, kunnen zich echt goed aan de regels houden en verdienen de handreiking voor een fijne externe plek waar ze zich kunnen concentreren.
Ik ondersteun de opvatting dat het bijdraagt aan een goed eindexamen. Samen kunnen we een goede en veilige plek creëren.
•Ik onderteken, omdat de examenleerlingen het al moeilijk genoeg hebben en het beter is dat ze plek hebben om in de bieb te leren.
•Ik teken omdat ik voor het voorbereiden van mijn examens een rustige leerplek nodig heb.
•…omdat ik als docent aan Het Vlier gezien heb hoe belangrijk en inspirerend de rustplekken in de bibliotheek zijn voor leerlingen!
•Ik vind dat we op een Corona vrije manier gewoon kunnen leren voor onze eindexamens.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten