Digi-Taalhuis Breda CBCT-gecertificeerd

Nieuwe Veste heeft als coördinator van het Digi-Taalhuis een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Digi-Taalhuis Breda aan belangrijke kwaliteitsnormen. Directeur Hilda Vliegenthart nam het gevelbord certificering Digi-Taalhuis in ontvangst en overhandigde dit aan het team Digi-Taalhuis Breda.

Een groot onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Nieuwe Veste de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten van Digi-Taalhuis Breda, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Nieuwe Veste is erg blij met de uitslag. Hilda Vliegenthart, directeur Nieuwe Veste: “Ik ben enorm geïnspireerd door de passie van ons team medewerkers Digi-Taalhuis en haar vrijwilligers in de aanpak laaggeletterdheid samen met diverse partners in de stad. Hun werk geeft Breda een sociaal gezicht en is van groot belang voor de deelnemers om taal- en digitale vaardigheden te verbeteren en zo beter en zelfstandig deel te kunnen nemen aan onze steeds ingewikkelder wordende maatschappij.”.

Volgens de auditor van CBCT: “Samen met haar partners heeft Digi-Taalhuis Breda een grote herkenbaarheid in de stad gerealiseerd. Het Digi-Taalhuis wordt steeds beter gevonden en heeft inmiddels een voorbeeldfunctie voor collega taalhuizen in inspiratie en organisatie. Nieuwe Veste vervult een echte ambassadeursfunctie.”.

Digi-Taalhuis Breda organiseert aanbod rondom basisvaardigheden zoals Nederlands spreken, leren werken met een computer en internet. Iedereen met een leervraag kan bij Digi-Taalhuis terecht om direct aan te slag te gaan. Ook wordt er doorverwezen naar passend aanbod binnen het netwerk, de afgelopen jaren is het aanbod uitgebreid en zijn er drie Digi-Taalpunten in de wijken geopend waar men terecht kan met vragen en om te oefenen.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Kijk voor meer informatie over Digi-Taalhuis Breda op:

Gerelateerde berichten