Internationale bibliotheekorganisaties willen meer Europese financiën voor cultuur, educatie, onderzoek en digitale inclusie

Zes Europese en internationale bibliotheekorganisaties roepen de Europese leiders en politiek op in de meerjarige begroting en de plannen gericht op het herstel van de Europese economie na de coronacrisis ook voldoende financiën te reserveren voor de culturele sector, educatie, onderzoek en digitale inclusie. Voor verschillende programma’s binnen deze beleidsgebieden dreigen nu bezuinigingen.

De zes organisaties wijzen er op dat bibliotheken tijdens de moeilijke coronacrisis een grote mate van veerkracht aan de dag hebben gelegd.’In many cases and in many countries, librarians have reached out to citizens in need and have helped, and continue to help them to get access to education and information with broadband internet and media, in spite of adverse conditions,’ aldus EBLIDA, een van de organisaties achter de oproep, die eraan toevoegt dat dit blijkt uit verschillende rapporten.

Bij de ongekende financiële inspanning om Europa er na de coronacrisis weer bovenop te helpen dienen cultuur, educatie, onderzoek, sociale en digitale inclusie, cultureel erfgoed en democratie niet vergeten te worden. ‘The world of libraries is concerned about the inadequacy of the European response in relation to programmes relating to all of these areas, notably the Creative Europe and Horizon Europe programmes and those helping Europe’s citizens make the most of digital technologies,’ aldus de organisaties in de verklaring, die ook door de IFLA wordt onderschreven.

Binnen de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 (het zogeheten Multiannual Financial Framework) en het daarmee samenhangende fonds van 750 miljard euro voor het herstel van Europa na de coronacrisis (totaal samen een pakket aan maatregelen ter waarden van ruim 1824 miljard euro) heeft de Europese Unie niet voldoende financiën uitgetrokken voor bovengenoemde beleidsgebieden, zo stellen de internationale bibliotheekorganisaties. ‘The Multiyear Financial Framework deals either cuts, or falls far short of previous commitments in key areas, risking seriously reducing the ability of the EU’s action in areas such as culture, research and digital inclusion to deliver on its potential,’ zo stellen zij in hun aan de Europese leiders gerichte brief.

De bibliotheekorganisaties onderschrijven daarmee de kritiek van het Europees Parlement op het herstelplan dat belangrijke beleidsgebieden als onderzoek en innovatie de dupe dreigen te worden van de deal die op 21 juli werd bereikt over het herstelplan van 750 miljard. Het Europees Parlement maakte op 23 juli duidelijk niet akkoord te gaan met de nieuwe meerjarenbegroting en alles in het werk te zullen stellen om het budget voor programma’s als Horizon Europe (waarop de Europese Commissie 13 miljard wil bezuinigen) naar boven bij te stellen. Een meerderheid van het Europarlement wijst de bezuinigingen op toekomstgerichte programma’s af en vindt dat EU-prioriteiten als de Green Deal en de Digitale Agenda op het spel staan. ‘De belangrijkste EU-programma’s voor klimaatbescherming, digitale transitie, gezondheid, jeugd, cultuur, onderzoek of grensbeheer lopen het risico abrupt aanzienlijk minder financiering van te ontvangen van 2020 tot 2021.’

De gezamenlijke Europese bibliotheekwereld roept de Europese leiders daarom op meer financiën beschikbaar te stellen voor cultuur, educatie, onderzoek en digitale inclusie en de bijdrage van middelen aan belangrijke Europese programma’s, zoals Creative Europe, Horizon Europe, Erasmus+ en verschillende programma’s voor innovatie, onderzoek en digitale inclusie, te verhogen. De oproep is ondertekend door de volgende zes organisaties: EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), LIBER (Association of European Research Libraries), NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe), PL 2030 (Public Libraries 2030) en SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) – 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten