Landelijke website Kwispellezen gelanceerd

Onlangs is de landelijke website www.kwispellezen.nl live gegaan, waarmee alle informatie over het project Kwispellezen nu online centraal op één plaats te vinden is. Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide therapie-hulphond.

Het project Kwispellezen werd begin 2018 gezamenlijk ontwikkeld door Bibliotheek Midden-Brabant en Hulphond Nederland

Kwispellezen geeft kinderen uit groep 3 en 4 de mogelijkheid om voor te lezen aan een speciaal opgeleide hond. De individuele voorleessessies vergroten hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.

Leerkrachten van basisscholen kunnen voor het project Kwispellezen (pdf) leerlingen aanmelden die moeite hebben met leren lezen. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies. Een sessie duurt 15 minuten en vindt een keer per week plaats. Hiervoor is een voorleeshoek ingericht waar het kind makkelijk contact kan maken met de hond en in alle rust aan hem kan voorlezen. Ter afsluiting mag het kind de hond een beloning geven. Bij de voorleessessie is een pedagogisch begeleider aanwezig die ervaring heeft met honden. Bij de sessies is verder een bibliotheekmedewerker betrokken. Zij bereiden de sessies voor en begeleiden de ouders/verzorgers die ook nadrukkelijk bij Kwispellezen worden betrokken. Bibliotheken kunnen tevens het ‘Kwispellezen Ouderprogramma’ aanbieden, waarmee ouders hun kind kunnen stimuleren om thuis te lezen. Hiervoor is een leesconsulent nodig. De honden die meedoen zijn door Hulphond Nederland opgeleide en gecertificeerde therapie-hulphonden die speciaal getraind zijn om met kinderen te werken. (Zie ook dit filmpje)

Na de geslaagde pilot van Bibliotheek Midden-Brabant kan het project, mede door financiering van de VriendenLoterij, verder worden uitgebreid. Kwispellezen wordt inmiddels door verschillende bibliotheken aangeboden, onder andere in Eindhoven en Waalre, in Capelle aan den IJssel, in vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant en in Den Haag.

Onlangs is de website www.kwispellezen.nl gelanceerd, waarop informatie over het project te vinden is voor onder andere ouders en scholen. Voor bibliotheken zijn er onder meer een stappenplan (pdf) en uitleg over de werkwijze te vinden.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten