Open brief aan het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

De redactie van Bibliotheekblad ontving de onderstaande e-mail van Hans Lastdrager, oud directeur van de Bibliotheek Hoorn.

Beste redactie,

Er is helaas weinig aandacht in ons vakblad voor de positie van gepensioneerde oud bibliotheekmedewerkers. Deze groep neemt snel in omvang toe en heeft bijgedragen aan de groei en bloei van het bibliotheekwerk. Deze gepensioneerden, waar ik ook toe behoor, hebben helaas geen stem meer via de officiële kanalen terwijl er op dit moment een belangrijke kwestie speelt bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Ik doel op de uiterst povere indexering voor 2024 waar veel gepensioneerden niet blij mee zullen zijn.Ik heb mijn ongenoegen hierover geuit in bijgaande brief die ik stuurde aan het Bestuur van ons Pensioenfonds. Deze brief zou ik ook graag als ingezonden brief willen aanbieden aan het Bibliotheekblad aangezien velen hiermee te maken hebben.Amsterdam, 10 januari 2024                                                                                           

Geacht Pensioenbestuur, Geachte mevrouw M. Teunissen,

Dat was even schrikken toen ik las dat de bibliotheekpensioenen slechts met 0,18% omhoog gaan per 1 januari 2024. Aanvankelijk dacht ik dat zal wel een fout zijn, de komma staat vast verkeerd. Maar nee het Bestuur meent echt dat 0.18% voldoende is voor 2024. Het inflatiecijfer over 2023 is zojuist bekend gemaakt en vastgesteld op 3,8% en dat is bovengemiddeld hoog. Stond in alle kranten, dat heeft niemand gemist. U blijkbaar wel. Dit betekent dat alle gepensioneerden bij ons fonds er fors op achteruit gaan met de 0,18%. En is dat nodig? Het lijkt mij van niet. Daarbij heb ik de volgende overwegingen:

• De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is met 130 uitzonderlijk hoog.
• De rente is jaren niet zo hoog geweest.
• De beurskoersen deden het uitstekend in 2023.
•Van de Rijksoverheid mogen de pensioenfondsen sneller verhogen als de inflatie hoog is.
•Andere pensioenfondsen zoals het ABP verhogen de pensioenen voor 2024 met 3% terwijl   het ABP een lagere dekkingsgraad heeft.
•De CAO lonen stegen met ruim 6% in 2023 omdat iedereen met een enorme kostenstijging te maken kreeg.

Gezien bovenstaande cijfers is het mij dan ook een compleet raadsel waarom u bezuinigt op onze bibliotheek-pensioenen. En deze bezuiniging wordt door u ook nog eens verkocht als een (kleine) verhoging. Stel een aanvullend bibliotheekpensioen op gemiddeld 1000 euro per maand dan gaat deze persoon er 1,80 euro op vooruit. Hier kan je nog geen ijsje voor kopen.

Ik vraag me af waarom het Bestuur met de rug naar de maatschappelijke werkelijkheid staat waarin iedereen ziet en ervaart dat er enorme kostenstijgingen zijn waar we nog steeds elke dag mee te maken hebben. U vergroot daarmee bewust de inkomstenkloof tussen gepensioneerden en werkenden.

Het zou u sieren als u voortaan in uw communicatie eerlijker bent tegenover uw leden Een integer bestuur hoort een achteruitgang niet te verkopen als een vooruitgang. Daarbij komt dat deze zuinige compensatie onterecht is gezien de financiële gezondheid van het fonds.

Ik zou u dan ook willen verzoeken om net als het ABP de pensioenen te verhogen met 3% en ik denk niet dat ik niet alleen namens mijzelf spreek.

Ik beschouw dit als een open brief die ik ook wil delen met andere betrokkenen van het Bibliotheek Pensioenfonds via andere media.

Met vriendelijke groet,

Hans Lastdrager, Oud bibliothecaris

Gerelateerde berichten
Lees meer

Gastblog: leescrisis?

Tekst: Ronald Capelle (Programmamanager Digitalisering bij Bibliotheek Aanzet). Deze blog verscheen eerder op LinkedIN en op Quapelle, de blogpagina van Ronald…