Startschot Leesoffensief Brabant

Donderdag 22 april vindt de aftrap ‘Wij doen mee(r)’ van Leesoffensief Brabant plaats. Het startschot naar een intensievere samenwerking tussen ketenpartners. Meer dan honderd directeuren, bestuurders en managers van alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant komen online bij elkaar. Allemaal vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving.

Uit recente cijfers blijkt echter dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt, zo scoort 24% van de 15-jarigen onvoldoende op leesvaardigheid om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Omgerekend naar Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen.

Daarom starten de Brabantse bibliotheken en verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen het Leesoffensief Brabant. Bibliotheek Dommeldal heeft zich aangesloten bij het Leesoffensief en roept gemeenten, kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel en Sterksel op om ook aan te haken en de samenwerking rond leesvaardigheid uit te bouwen om het Leesoffensief Brabant succesvol uit te voeren.

Meer informatie over Leesoffensief Brabant is HIER te vinden.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten