Platform Studiekringen50plus ontvangt financiële bijdrage van Oranje Fonds

Ondertekening van de Nationale Coalitie Eén tegen Eenzaamheid

Het mede door Rijnbrink ondersteunde Platform Studiekringen50plus heeft van het Oranje Fonds een financiële bijdrage van 22.500 euro ontvangen om de studiekringen verder uit te bouwen. Het Platform Studiekringen50Plus heeft zich onlangs aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Een studiekring is een combinatie van ontmoeten, ervaringen delen, iets nieuws ontdekken en gezelligheid.Het gaat om een vaste groep van 10 tot 15 senioren, die soms eens per week maar meestal om de veertien dagen bij elkaar komt. Elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur en start doorgaans met een ‘rondje actualiteiten’. Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar in de afgelopen periode heeft geraakt. Vervolgens wordt er door een van de kringleden een onderwerp gepresenteerd en vaak is er tijdens of na die presentatie de mogelijkheid voor vragen en discussie. Deelnemers aan studiekringen houden hun geest actief door zich samen met anderen te verdiepen in nieuwe kennis en deze te delen en uit te wisselen. Met als uiteindelijke doel dat deelnemers een bredere blik krijgen en zich ‘geestelijk rijker’ voelen. 

In heel Nederland zijn inmiddels bijna honderd studiekringen actief, die vaak te vinden zijn in bibliotheken. 

Dankzij de financiële bijdrage van het Oranje Fonds kan het Platform zich verder professionaliseren en daardoor nieuwe studiekringen blijven helpen opstarten en regionale netwerken opbouwen.

Overigens heeft het Platform Studiekringen50Plus zich onlangs aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS door deelnemer te worden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is begin 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge (VWS). Sindsdien werken 185 gemeenten met het actieprogramma aan een lokale aanpak en tekenden meer dan 130 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen voor de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen willen zij ervoor zorgen dat mensen vaker betekenisvol contact hebben.

Het landelijke Platform Studiekringen50Plus is in 2016 voortgekomen uit het in 1999 opgerichte Gelders Platform Studiekringen van en voor ouderen. Rijnbrink nam in 2016 samen met Spectrum (adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken)en Zorgbelang Inclusief het initiatief om het provinciale platform om te vormen naar een landelijk platform, dat aanvankelijk nog vooral actief was in Overijssel en Gelderland, maar de laatste jaren steeds meer voeten aan de grond krijgt in andere delen van Nederland.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten