Unieke oorkonde voor Anneke Schellens van Bibliotheek De Kempen

Foto: P vd Biggelaar

Op maandag 14 februari nam Anneke Schellens, tot op die dag directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen officieel afscheid. Wat een verrassing was het voor Anneke en alle aanwezigen, dat Jos Debeij namens de Koninklijke Bibliotheek een bijzondere oorkonde uitreikte. Als eerste in Nederland ontvangt ze de Orde van Verdienste als eerbetoon aan haar bijzonder waardevolle bijdrage binnen de bibliotheekwereld. 
Een unieke oorkonde voor een bijzondere vrouw, die zich sinds de start van haar carrière  in  1976dag in dag uit met passie en tomeloze energie inzette voor de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners, waarvan sinds 2005 voor Bibliotheek De Kempen.

In zijn speech memoreerde JanCees van Beers, voorzitter van de Raad van Toezicht, aan de indrukwekkende periode die de scheidend directeur bestuurder achter zich laat: “Vanaf het midden van de zeventiger jaren, toen de bibliobus nog tot het vertrouwde straatbeeld behoorde. Tot de huidige tijd waarin we inzetten op digitale inclusie. Van de bibliotheek als uitleenfaciliteit naar een participant en mede-initiator van een interactief maatschappelijk platform waarop tal van groeperingen en individuele burgers elkaar kunnen treffen. Toewijding en vasthoudendheid kenmerkten de inzet van Anneke Schellens, voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Al bij al niet de minste reden voor de Koninklijke Bibliotheek om hieraan een bijzondere erkenning te verbinden, voor het eerst toegekend bij gelegenheid van haar afscheid: een oorkonde voor verdiensten.”

In Bibliotheekblad 3 leest u een interview met Anneke en haar opvolgster Irene Helderman

Gerelateerde berichten