Webinar eindrapport PLEK 3: 8 maart

Op 8 maart 2021 organiseert de KB in samenwerking met Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Venlo en Regioplan beleidsonderzoek in Amsterdam een webinar, waarin de ervaringen in en bevindingen van de pilot PLEK 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving centraal staan.

De pilot met PLEK 3 startte eind 2019 in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie-agenda van het ministerie van OCW en positioneert de Bibliotheek als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek is PLEK 3. Eind 2020 werd de pilot afgerond.

De centrale vraagstelling van de pilot was: kan de Bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht die derde rijke leeromgeving zijn en zo ja op welke manier en wat is dan nodig om dit te realiseren? Wie zijn de spelers? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van PLEK 3?

In dit webinar ligt de focus op het delen van de gemaakte keuzes, ervaringen en bevindingen door de bibliotheken. Daarnaast presenteert Regioplan beleidsonderzoek de onderzoeksresultaten op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot. Norma Verheijen is moderator van dit webinar. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

 • PLEK 3 Bibliotheek Lek & IJssel – Professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek
  Manager Programma’s Annemarie Doesburg bij Bibliotheek Lek & IJssel en Jacqueline Koster van Fit4talent, bieden professionele studie- en huiswerkbegeleiding in de bibliotheek IJsselstein voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.  
 • PLEK 3 Bibliotheek Venlo – Waar taal en talent samenkomen
  Projectleider en orthopedagoog Sanne Pijnenburg bij Bibliotheek Venlo deelt de ervaringen met Plek 3, een wekelijks naschools programma waar aan de hand van 4 thema’s aan taal en talent gewerkt wordt. Het is de derde leeromgeving voor kinderen die een taalimpuls kunnen gebruiken en wat extra’s kunnen gebruiken in hun algemene ontwikkeling.
   
 • Monitoring pilot PLEK 3 in de Bibliotheek
  Onderzoeker Onderwijs Jacob van der Wel bij Regioplan beleidsonderzoek presenteert de bevindingen op basis van de 0-meting bij de start en de 1-meting aan het einde van de pilot.

Tijdens iedere sessie is aandacht voor de samenwerking met de gemeente, het onderwijs de ouders en kinderen en de betekenis daarvan voor de dienstverlening van PLEK 3 in de bibliotheek. Het webinar wordt opgenomen en komt naderhand beschikbaar in het Digitaal Dossier PLEK 3 op B-netwerk (in ontwikkeling) en in de biebtobieb groep van de pilot

Het webinar is bedoeld voor medewerkers van bibliotheken, onderwijsinstellingen en gemeenten en voor onderwijsadviseurs die samen werk maken van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die net wat extra’s nodig hebben op het gebied van taal en talent. Samen met ouders, school en bibliotheek die derde leeromgeving bieden die daarvoor nodig is. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Tijd: 13:30 tot 15:30 uur

Voor meer informatie, zie hier. Aanmelden kan hier.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten