Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman heropent OBA en buurtteam in Molenwijk

Marjolein Moorman (wethouder Onderwijs), Martin Berendse (directeur OBA) en Will van Schendel (directeur De Sociale Maatschap) openen samen met andere betrokkenen de OBA en de extra locatie van Buurtteam Molenwijk | Foto door Jimena Gabriella Gauna

Na een grondige verbouwing is OBA Molenwijk vandaag officieel heropend. De totaal vernieuwde bibliotheek in Amsterdam-Noord heeft onder meer een glazen entree en een eigen koffiehuis gekregen. Daarnaast heeft Buurtteam Amsterdam Noord van De Sociale Maatschap zich met een nieuwe locatie gevestigd als nieuwe bewoner in het verbouwde pand. Marjolein Moorman (wethouder Onderwijs), Martin Berendse (directeur OBA) en Will van Schendel (directeur De Sociale Maatschap) openden vanmorgen gezamenlijk de gloednieuwe vestiging. Met deze uitgebreide verbouwing en samenwoning met het buurtteam ontstaat een open, modern en toegankelijk herkenningspunt in de wijk waar verschillende generaties, talen en culturen elkaar kunnen ontmoeten, iets kunnen leren, om hulp kunnen vragen of zich kunnen laten inspireren. Een bruisende plek van, voor én door alle Molenwijkers.

Marjolein Moorman (wethouder Onderwijs): ‘De buurtbibliotheek vervult een essentiële rol in het bevorderen van kansengelijkheid en kan op een laagdrempelige manier heel veel betekenen voor de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld op het gebied van gratis onderwijs, leesvaardigheid of digitale zelfredzaamheid. Met deze prachtig verbouwde locatie, nu compleet met buurtteam, in Molenwijk komt er nu nog meer ruimte vrij om gehoor te geven aan deze missie.’

Nieuw pand met meer ruimte en kansen voor de wijk  
OBA Molenwijk is de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Het eerste initiatief hiervoor lag bij de lokale bewoners: juist de buurt initieerde zes jaar geleden de lobby voor de grootschalige verbouwing van deze vernieuwde bibliotheek die zorgt voor nog meer ruimte en kansen voor de wijk. Het pand heeft onder meer een glazen uitbouw in de vorm van een kas gekregen met daarin een nieuwe leestuin en een eigen horecavoorziening. Daarnaast zijn er in de verbouwde bibliotheek, die ontworpen is door MINT Architecten, meer studieplekken en multifunctionele activiteitenruimtes bij gekomen. Deze ruimtes kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door lokale muziekscholen, voor buurtinitiatieven of voor educatieve workshops van de OBA. Een concreet voorbeeld hiervan is de realisatie van een nieuwe ‘Maakplaats’. Met de maakplaatsen biedt de OBA in verschillende buurtbibliotheken naschoolse workshops aan voor de jeugd om zo hun creativiteit en digitale vaardigheden te stimuleren. De hernieuwde OBA Molenwijk heeft er nu zo’n eigen Maakplaats bij.

Samenwonen met Buurtteam Amsterdam
Sinds mei is ook een nieuwe, extra locatie van Buurtteam Molenwijk in de nieuwe OBA Molenwijk gehuisvest. Bij het buurtteam kunnen buurtgenoten op afspraak of op inloop gratis terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, gezondheid, werk, ontmoetingen, geld of veiligheid. In elk buurtteam staan deskundige professionals en ervaringsdeskundigen met specialistische kennis klaar voor Amsterdammers. Samen wordt bekeken wat nodig is en wie het beste kan helpen. Doordat de OBA en het buurtteam nu gaan samenwonen worden netwerken en krachten nog meer gebundeld. Zowel hulp als een rijk cultureel- en sociaal aanbod zijn samen onder één dak te vinden. De Sociale Maatschap is de koepelorganisatie waar Buurtteam Amsterdam-Noord en Buurtteam Amsterdam-Zuid onder vallen. Met het buurtteam in OBA Molenwijk erbij telt Amsterdam-Noord vijf buurtteams, Buurtteam Banne, Volewijck, Vogelbuurt en Nieuwendam, verspreid over 16 locaties. 

Gemoedelijke en moderne huiskamer
De verbouwde OBA Molenwijk past bij de huidige sociaal-maatschappelijke visie van de bibliotheek. Dit houdt in dat de OBA met al haar 28 vestigingen een openbare, moderne en gemoedelijke huiskamer creëert voor iedere buurtbewoner. Een plek waar je naast het lenen van boeken bijvoorbeeld ook ongestoord kunt studeren, naschoolse activiteiten kunt doen, een kopje koffie kunt drinken, kan werken aan taalvaardigheden of computerlessen kunt volgen. Dit rijke aanbod wordt samen met de buurt ontwikkeld. Op die manier kan er een programma tot stand komen dat aansluit bij de specifieke behoeftes van de wijk.

Aanbod op maat in Molenwijk  
OBA Molenwijk zet al langere tijd stevig in op de samenwerking met de buurt. Zo organiseert de bibliotheek, samen met verschillende buurtorganisaties, bijvoorbeeld wekelijks ‘Buurtzus’ bijeenkomsten waarbij meiden en jonge vrouwen uit Molenwijk bij elkaar terecht kunnen voor troost, tips en hulp. Een ander concreet voorbeeld is de naschoolse huiswerkbegeleiding van ‘VoorUit’ voor basisschoolleerlingen uit de buurt. Met deze vernieuwde, open en multifunctionele OBA Molenwijk kan er nu nog beter invulling worden gegeven aan al deze verschillende buurtinitiatieven en OBA-activiteiten. Tegelijkertijd wordt er samen met het buurtteam continu geluisterd naar wat leeft in de wijk. Zo ontstaat een moderne locatie die echt in verbinding staat met alle generaties en culturen van Molenwijk.  

OBA in Amsterdam-Noord
De OBA kent een rijke historie in Amsterdam-Noord. Zo vierde de bibliotheek afgelopen februari al het 100-jarig bestaan van de allereerste buurtvestiging van de OBA die destijds in Noord aan het Meidoornplein geopend werd. Dit is de voorganger van OBA Van der Pek nu. Al die jaren staat een grote betrokkenheid van de buurtbewoners hierbij centraal. Dat grote draagvlak zie je ook duidelijk terug bij Noord-vestiging OBA Molenwijk.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Arjen Veldt

Gerelateerde berichten