Bibliotheek Oosterschelde realiseert twee nieuwe vestigingen

Dit voorjaar opent de Bibliotheek Oosterschelde twee nieuwe vestigingen in het werkgebied. Dankzij een eenmalige specifieke uitkering van de Rijksoverheid en met cofinanciering van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen wordt er zowel in Bruinisse als Sint-Maartensdijk een nieuwe bibliotheek gerealiseerd. Daarmee beschikken beide plaatsen straks ook over volwaardige bibliotheekvestigingen, waar het anno 2024 niet meer alleen om het uitlenen van boeken draait.

Op beide vestigingen is in vergelijking met de oude locaties meer ruimte voor ontmoeting en activiteiten gemaakt. Volgens projectleider Eefje van Steenbergen sluit dat beter aan bij de visie en missie van de bibliotheek: “De bibliotheek moet een uitnodigende plek zijn waar mensen graag verblijven en in contact komen met elkaar. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor programmering op het vlak van leesbevordering, (digi)taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee stimuleren we een meer zelfredzame en gelijkwaardige samenleving en dat zien we als ons belangrijkste doel.”

In het voorjaar van 2023 konden gemeenten en bibliotheken gezamenlijk overheidsfinanciering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen te versterken. De Bibliotheek Oosterschelde kreeg deze eenmalige specifieke uitkering toegekend voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen op basis van verschillende criteria, zoals het percentage laaggeletterdheid en het risico op onderwijsachterstanden in de betreffende regio’s.

In goed overleg met de betrokken gemeentes is hieraan verdere opvolging gegeven en zijn de plannen geconcretiseerd. Naast nieuwe bibliotheekvestigingen voor zowel Sint-Maartensdijk als Bruinisse, heeft dat voor laatstgenoemde ook geleid tot een verruiming van de openingstijden. Daarnaast wordt met input van de omliggende scholen voor beide vestigingen het boekenaanbod bijgeschaafd. Ook worden beide vestigingen voorzien van een ABC-collectie: een meertalige collectie met boeken voor kinderen en hun ouders, gebaseerd op de meeste gesproken talen in de betreffende plaatsen.

Ook dit jaar zet de Bibliotheek Oosterschelde zich samen met verschillende gemeentes binnen het werkgebied in om de beschikbare rijksgelden te bemachtigen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Om belangstellenden op de hoogte te houden, is een speciale informatiepagina in het leven geroepen: https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/projecten.

Gerelateerde berichten