Bibliotheek Voorschoten/Wassenaar kiest voor een nieuwe bestuursstructuur

Per 1 februari 2024 is bij Bibliotheek Voorschoten/Wassenaar (OBVW) een vernieuwde bestuursstructuur ingegaan. Dit is in overleg tussen de directie en het oude bestuur besloten. Vanaf nu wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur-bestuurder met goedkeuring van een Raad van Toezicht.

De OBVW is een stichting en werd tot 1 februari 2024 geleid volgens het directiemodel: de dagelijkse leiding is in handen van de directeur en het beleid wordt vastgesteld door een (onbezoldigd) bestuur. De taken en bevoegdheden van de directeur en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

De afgelopen jaren heeft de OBVW een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt: van een bibliotheek waarin het uitlenen van boeken centraal stond, naar een ontmoetingsplek waar je kunt ontspannen, kennis kunt halen en brengen, en waar culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Hierdoor staan we als bibliotheek midden in de maatschappij. Maar de OBVW staat niet stil: de komende jaren staan in het teken van verdere professionalisering, actualisering en doorontwikkeling.

Daarom is in overleg tussen directie en bestuur besloten dat de OBVW per 1 februari 2024 overgaat naar een directeur-bestuurdermodel met een raad van toezicht. Deze organisatievorm sluit beter aan bij de eisen die de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) stelt, en past beter bij de Governance Code Cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Nieuwe structuur
Het oude bestuur bestond in 2023 uit vijf leden. Drie van hen gaan deel uitmaken van de nieuwe Raad van Toezicht, van de andere twee leden eindigt de bestuurstermijn. Gelukkig heeft OBVW nieuwe, enthousiaste kandidaten bereid gevonden om toe te treden tot de Raad van Toezicht. Na de formalisering per 1 februari 2024 van de nieuwe statuten en organisatievorm starten de zes leden in de Raad van Toezicht. Samen met de directeur-bestuurder, medewerkers en vrijwilligers gaan zij de komende jaren de bibliotheek verder tot bloei en ontwikkeling brengen.

Gerelateerde berichten