Bibliotheken in Brabant ontvangen prentenboek Wat een gemier!

(Video onder bericht)

De bibliotheken in Brabant hebben op 22 februari het prentenboek met verdiepingspakket: Wat een gemier! van DifferAnts ontvangen. DiffertAnts is een stichting welke in 2020 is opgezet door Sarike Gaillard en Tanéa Tajiri. Het doel van de stichting is om verbindingen te maken tussen alle lagen van de samenleving, ongeacht diversiteit in de vorm van bijvoorbeeld leeftijd, etniciteit of geaardheid. Met dit doel voor ogen hebben ze Wat een gemier! ontwikkeld.

Het thema van nieuwkomers in Nederland is actueel, net als de daarbij horende discussies over de multiculturele samenleving. De meningen en gevoelens in de maatschappij over de komst van nieuwkomers lopen sterk uiteen. De afgelopen jaren waren er verschillende protestacties tegen de opvang van nieuwkomers. Tegelijkertijd zijn er veel burgers die juist hulp willen bieden. Dat het een belangrijke maatschappelijke kwestie is waar veel mensen mee worstelen, blijkt ook uit de stroom aan berichtgeving en opinies over nieuwkomers, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten, in de (sociale) media. Er bestaan duidelijk zorgen over de komst en opvang van grote aantallen mensen en over culturele verschillen.

Wat een gemier! is een prentenboek met een verdiepingspakket voor kinderen waarin het omgaan met culturele verschillen en hier over filosoferen centraal staat. In het bijgeleverde verdiepingspakket zitten opdrachtkaarten waardoor de belevingswerelden van kinderen samengebracht worden. Er wordt aandacht gegeven aan het waarderen en accepteren van verschillen en het omgaan met vooroordelen.

Het uiteindelijke doel is het vergroten van het bewustzijn over de multiculturele samenleving, diversiteit en burgerschap en het openstaan voor andere culturen. Kinderen kunnen aan de slag met Wat een Gemier!  in de klas, de bibliotheek of thuis. De ontwikkeling van dit pakket is geheel belangeloos gedaan en gefund uit donaties. Hierdoor is het voor de stichting mogelijk de eerste lespakketten gratis ter beschikking te stellen aan de bibliotheken in Brabant, welke ze vervolgens uitlenen aan de diverse basisscholen in hun regio.
Het uiteindelijke doel van DifferAnts is om een breed draagvlak creëren zodat er straks zoveel mogelijk scholen in Nederland aan de slag kunnen met het pakket. 

Wat een gemier! Is ook te bestellen via www.WateenGemier.nl
Meer informatie over DifferAnts vindt je op www.DifferAnts.nl

Gerelateerde berichten