Bibliotheken Noord Fryslân gecertificeerd

Foto: Shutterstock

Bibliotheken Noord Fryslân is wederom gecertificeerd. Tweejaarlijks toetst de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de bibliotheekorganisatie. Met het nieuwe certificaat laat de bibliotheek zien dat de kwaliteit van het werk  hoog is en de organisatie toekomstbestendig is. Vol trots heeft directeur Paulien Schreuder het nieuwe certificaat op de muur geschroefd. Daarmee is de kous niet af, want bij het certificaat horen ook aanbevelingen waarmee de bibliotheek aan de slag kan.

Het is de CBCT opgevallen dat de bibliotheek in een transitieproces zit: van klassieke uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk bibliotheek. Dat lezen ze terug in het beleid, maar zien ze ook aan de dienstverlening voor bijvoorbeeld laaggeletterden en kwetsbare burgers. Met een goede evaluatiecyclus en de stabiele financiële situatie met goede reserves, laat Bibliotheken Noord Fryslan zien dat het inhoudelijk toekomstbestendig is. De certificeerders hebben er alle vertrouwen in dat de bibliotheek met haar dienstverlening een maatschappelijk effect kan realiseren. En dat de bibliotheek door haar grote netwerk waardevol is voor de lokale partners.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De certificeerders nemen hiervoor heel veel documenten door (beleidsplan, begroting, etc.) en voeren gesprekken met onder andere leden van de raad van toezicht en de ondernemingsraad, gemeenten, werknemers en de directeur. Met het certificaat laat de bibliotheek zien dat het goed zit met de kwaliteit en toekomstbestendigheid. Belangrijk voor de organisatie zelf, maar ook voor gemeenten en partners.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten