Blog: Centraal collectioneren een goede ontwikkeling?

Tekst: Janneke Krommendijk werkte ruim 46 jaar in de bibliotheekwereld. 25 jaar als assistent-bibliothecaresse bij de bibliotheek Almelo en daarna 22 jaar als mediathecaris op OCG Reggesteyn in Nijverdal. Ze vindt het eeuwig zonde als kennis verloren gaat…
Columnisten / bloggers schrijven op persoonlijke titel en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie.

Een nieuwsbericht dat mijn aandacht trok: NBD Biblion stelt collecties samen voor de Overijsselse Bibliotheken. De organisatie heeft een aantal ervaren collectioneurs aangetrokken en het avontuur gaat beginnen…

Nu ben ik sinds enige tijd gewoon ‘lid’ van de bibliotheek en niet meer beroepshalve betrokken, na veel jaren bibliotheekwerk raakt zo’n bericht me wel. Dat vanuit het oogpunt van automatisering, tijd- en kostenbesparing stappen worden gezet begrijp ik. Maar wat betekent dat voor collecties? Welke criteria doen ertoe? Hoe gaat het met speciale collectieonderdelen? Krijgen alle uitgevers dezelfde kans? Of zie ik het misschien wat al te donker in?

Met enige regelmaat vraag ik een boek aan omdat die titel op dat moment niet in mijn bibliotheek aanwezig is. Uitgeleend, niet aanwezig  in de eigen collectie of gaat het om een nieuwe uitgave iets waar je toevallig net over gelezen hebt. Dat je een tijdje moet wachten totdat je de titel in handen krijgt, ja dat hoort bij aanvragen, als je het boek maar krijgt, toch? En toch deze keer, na twee maanden, maar eens navraag doen, omdat in de bibliotheekadministratie wat breder naar de aanvraag gekeken kan worden dan ik zelf kan, als ik thuis inlog. Waarom komt de reservering niet binnen? Ja…., met maar twee exemplaren in de provincie duurt nog een tijdje. Remedie, nog maar blijven wachten. Je gaat  naar huis, leest een aantal andere boeken en blijft wachten tot….

Begin dit jaar vond ik het genoeg. Nog maar eens navraag doen hoelang ik op ‘mijn’ aanvraag moet wachten. Het verhaal werd een beetje moeilijk. Twee exemplaren in de provincie, waarvan 1 exemplaar vermist, exemplaar twee geleend en nooit retour gebracht. Oplossing? Omzetten naar IBL ook al kost dat wat geld, twee weken later kreeg ik het boek. Eureka!

Tja, waar gehakt wordt, vallen spaanders, overal gaat weleens wat mis. Heeft het te maken met collectievorming of het afschrijfbeleid? De berichtgeving van NBD Biblion over het centraal collectioneren van aanschaf voor Overijssel brengt mij ineens terug naar ‘mijn mediatheek’ van even geleden. Aanschaf deed ik via de NBD, de plaatselijke boekhandel en twee buitenlandse boekhandels en wat bleek? Ineens was onze  collectie ‘Engelse romans’ (wel in de catalogus vermeld werden met een duidelijk ‘niet aanvraagbaar’) erg in trek.  Nieuwe titels prijkten telkenmale op ellenlange reserveringslijsten terwijl wij niet aan de aanvragen konden voldoen, het ging immers om lesmateriaal. Moraal van dit verhaal: blijft er in de bibliotheek waarvoor centraal gecollectioneerd wordt iemand verantwoordelijk voor dat wat in de kast staat ook datgene is wat de lezer wenst?

Gerelateerde berichten