Blog: SLBO Geheim genootschap?

Onlangs was er in de Hortus in Leiden een vrolijke bijeenkomst. Oud medewerkers van de VOB en van NBD-Biblion of een van de rechtsvoorgangers zoals NBLC en Van Laarhoven, hielden hun algemene ledenvergadering. Dat doen ze ieder jaar, zoals het een Vereniging betaamt. Meestal combineren ze dat met een bezoek aan een museum of zo. Laatst dus in de Hortus in Leiden. Zeg maar een dagje uit, met een hapje en een drankje. In het najaar houden ze een lunch.

Tekst: Gerard van Dijk; secretaris van de Vereniging Senioren Landelijke Bibliotheekorganisaties. (SLBO)
Columnisten / bloggers schrijven op persoonlijke titel en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie.

De vereniging Senioren Landelijke Bibliotheek Organisaties (SLBO) is nu bijna 14 jaar geleden opgericht. Het bestuur verscheen in februari 2009 bij de notaris, nadat de algemene ledenvergadering van de vereniging had besloten de statuten van de vereniging in een notariële akte te vatten.
De Vereniging organiseert enkele malen per jaar bijeenkomsten voor de leden. Zo’n 100 leden betalen een bescheiden contributie, zodat de bijeenkomsten betaald kunnen worden. Voor bijzondere gelegenheden probeert het bestuur financiering te regelen buiten de contributie.

De Vereniging wil de onderlinge contacten van deze gepensioneerden ook buiten de excursies en zo stimuleren. En de vereniging wil ook voor en namens de leden voeling houden met de bedrijven en organisaties, waar zij voorheen (ook voor) werkten. De communicatie met de leden verloopt grotendeels langs de electronische weg. SLBO onderhoudt een website en de leden ontvangen een e-mail wanneer er iets te melden valt, soms leuk, soms helaas droevig nieuws. De nieuwjaarswens wordt zoveel mogelijk voorzien van een persoonlijke noot.

De Coronatijd (helaas nog niet voorbij) was wel een hele opgave. Fysieke bijeenkomsten waren immers niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur alle leden opgebeld om eens te informeren hoe het ging. En dat twee keer. Daarnaast werd de ALV als ZOOM-bijeenkomst gehouden, dat was minder succesvol, want de leden houden van persoonlijk contact.

Gelukkig zijn de meeste leden behoorlijk bekend met de sociale media en ze hebben ze langs die weg vaak één op één contact. Het bijeenkomen in een grotere groep is wel fijner, want het ophalen van herinneringen is makkelijker als je ziet wie er tegenover je zit. Zó blijft men op de hoogte van wel en wee van de mensen waarmee heel lang werd samengewerkt. 

Als er landelijke ontwikkelingen zijn waarover iemand iets wil komen vertellen maakt SLBO daar graag gebruik van. De leden zijn immers nog altijd geïnteresseerd in wat er in het land beweegt rond het bibliotheekveld. Soms brengen zij zelf iets in van de actuele ontwikkelingen.

Het bestuur probeert ook de contacten met de huidige landelijke bibliotheekorganisaties (VOB, NBD-Biblion, KB, Passend lezen) warm te houden. Uiteindelijk komen daar bij pensionering (mogelijk) nieuwe leden vandaan. NBD-Biblion ontwierp daarvoor een mooie folder.Gerelateerde berichten