De Bibliotheek aan de Vliet biedt basisscholen hulp bij het Nationaal Programma Onderwijs

Foto: © de Bibliotheek aan de Vliet

In februari 2021 maakte het kabinet bekend dat het 8,5 miljard euro investeert in een Nationaal Programma Onderwijs. Dit steunprogramma richt zich op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. De bibliotheek biedt basisscholen ondersteuning bij leesbevordering.

Maatregelen
Elke school krijgt vanaf het schooljaar 2021-2022 geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes, brede brugklassen, zoals vmbo/havo of een samenwerking met de lokale bibliotheek op het gebied van lezen.

Leesbevordering
De Bibliotheek aan de Vliet biedt daarom haar hulp aan en gaat met de basisscholen in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in gesprek over de behoefte vanuit de scholen en de mogelijkheden die de bibliotheek kan bieden.

Maatwerk
De basisscholen hebben in april via een scan in kaart gebracht welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school. Vanaf 17 mei ontvangen 21 basisscholen in Leidschendam-Voorburg en 20 basisscholen in Rijswijk een uitnodiging om bij de bibliotheek aan te geven welke behoeftes er zijn op het gebied van leesbevordering. Vervolgens kan de bibliotheek met maatwerk daarbij ondersteuning geven.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten