‘De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen’ meest uitgeleende boek van 2019

Uit onlangs door de CPNB gepresenteerde cijfers blijkt dat De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton in 2019 door de openbare bibliotheken het meest uitgeleend werd. De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen kon rekenen op meer dan 27.500 uitleningen.

De top van de lijst met meest uitgeleende boeken wordt gedomineerd door kinderboeken, waarbij het met name gaat om delen uit de Waanzinnige boomhut-reeks en delen uit de Leven van een loser-reeks. Ook delen van de Dagboek van een muts-serie en uit de Tom Groot-reeks scoren goed in de top-100 (pdf) van meest uitgeleende boeken. Er staan 56 kinderboeken in de top-100 en 44 boeken voor volwassenen, waarvan er 24 vallen onder het genre spannende boeken en waarvan er 20 een roman zijn.

De enige auteur van volwassenenboeken in de top-20 van de lijst is Lucinda Riley met twee titels uit haar Zeven zussen-reeks. Riley is met zeven titels de meest voorkomende auteur van boeken voor volwassenen. Suzanne Vermeer en Linda van Rijn staan met respectievelijk vijf en vier titels in de lijst.

De eerste oorspronkelijk Nederlandstalige titel op de lijst is Façade van Esther Verhoef (te vinden op de 23e plek), op de voet gevolgd door IJskoud van Suzanne Vermeer op de 24e plek. Beide titels vallen nog net in de categorie van titels die tussen de 20.000 en 25.000 keer zijn uitgeleend. Ook Rinkeldekink van Martine Bijl, titels van Saskia Noort en ‘t Hooge Nest van Roxane van Iperen scoren relatief goed.

In het totaal hebben de bibliotheken in 2019 zo’n 56 miljoen uitleningen van papieren boeken geregistreerd, een daling van 5% ten opzichte van 2018. Het aantal uitleningen van e-books via de online bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek groeide in 2019 met 10% naar 3,9 miljoen (3,5 miljoen in 2018).

De top-100 is samengesteld op basis van uitleengegevens van openbare bibliotheken die Stichting Leenrecht verzamelt in het kader van de wet op het leenrecht. In de lijst worden algemeen verkrijgbare Nederlandstalige boeken opgenomen. Van titels die in meerdere edities in de bibliotheken te vinden zijn, zijn de uitleencijfers opgeteld. De e-bookuitleningen zijn – met dank aan de Koninklijke Bibliotheek – opgeteld bij de papieren edities. Naast gegevens over aantal uitleningen, auteur, titel en uitgever wordt ook het jaar van het eerste verschijnen in Nederland meegenomen. Van boeken die een jaar geleden in de top-100 voorkwamen, is de positie in dat jaar tussen haakjes vermeld. Toptienen naar genre complementeren de lijst van honderd.

De CPNB gaat verder ook nog in op andere ontwikkelingen binnen de boekenmarkt en concludeert onder andere dat in 2019 de totale boekenmarkt met 2% in omzet is gegroeid (voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat er sprake is van groei), maar dat het aantal verkochte boeken met bijna 4% is gedaald. Daarmee is voor het eerst in vijf jaar sprake van een afzetdaling. De omzetstijging is onder andere een gevolg van de btw-verhoging op papieren boeken. In totaal zijn er 40 miljoen boeken verkocht, goed voor een omzet van 563 miljoen euro. Sinds 2017 daalt de afzet van kinderboeken, in 2019 was die daling echter opvallend groot, met een afname van de afzet met maar liefst 10%. Ook in 2019 bleef de verkoop van losse e-books (licht) stijgen; het aandeel e-books op de totale Nederlandstalige afzetmarkt groeit naar 8%, aldus de CPNB.

De drie bestverkochte boeken waren in 2019 De zeven zussen van Lucinda Riley met 233.000 verkochte exemplaren, Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer met 145.000 verkopen en De meeste mensen deugen van Rutger Bregman met 140.000 verkochte exemplaren. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten