Magazine Lees lezer Leest van Cubiss is uit

Met trots presenteert Cubiss de vierde editie van Lees Lezer Leest!; het online magazine over lezen, leesbevordering en leesmotivatie. Het thema van deze editie is Jongeren in de wereld. Leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor jongeren om mee te doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en straks, als volwassene. Leesbevordering is een maatschappelijke opgave waarin onderwijs en bibliotheken een belangrijke rol spelen. Samen stimuleren we plezier en motivatie voor lezen. In het magazine lees je meer over hoe lezen in de breedste zin van het woord jongeren helpt een plek in de maatschappij te vinden. 

In deze editie een interview met docent en rolmodel Ismail Aghzanay, “Altijd drie pennen bij je hebben”.  We duiken met Caroline Heijer in het onderzoek naar de leesfrequentie, leesattitude en leesvoorkeuren van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen. Ook de KB deed onderzoek onder ruim duizend jongeren tussen de tien en vijftien jaar oud. Conclusie: bijna de helft overschat de eigen digitale vaardigheden. Zorgelijk, vindt Andrea Berkelder van de KB. “Er liggen enorm veel kansen om jongeren te enthousiasmeren meer te gaan lezen. Maar willen we het tij keren, dan moeten we wél in actie komen.” Aldus Cubiss adviseur Mirjan Albers. Bibliotheken vertellen over de samenwerking met hun school en je krijgt tips hoe je jongeren kunt betrekken bij je activiteiten.  

Ook voor deze editie is een LeesWijzer gemaakt, deze vertelt in het kort waar elk artikel over gaat en geeft tips om artikelen te delen met collega’s, samenwerkingspartners en stakeholders. Het magazine en De LeesWijzer vind je hier.  Dit jaar verschijnen er drie online magazines onder de naam Lees Lezer Leest!  
De drie edities van 2021 – met thema voortgezet onderwijs, primair onderwijs en het jonge kind – vind je op de website.

Link naar de laatste versie: https://www.cubiss.nl/actueel/online-magazine-lees-lezer-leest-jongeren-de-wereld
Link naar alle magazines: https://www.cubiss.nl/magazine-lees-lezer-leest

Gerelateerde berichten