Derde financieringsronde Digitaal Burgerschap

Op 15 augustus 2023 opent de derde inschrijvingsronde voor de financieringsregeling Digitaal Burgerschap en sluit op 15 september. Het programma Digitaal Burgerschap zet zich in om iedereen aangehaakt te houden in de snel veranderende digitale wereld. Het programma ondersteunt bibliotheken en POI’s in het ontwikkelen van een visie en programmering rondom het thema Digitaal Burgerschap.  

Er zijn drie soorten financiering aan te vragen: 
Startregeling € 6.000,- voor de bibliotheek en € 2.000,- voor de begeleidende POI.
Programmeringsregeling tot € 35.000,- 
Proeftuinregeling tot € 50.000,-

In een starttraject gaan bibliotheken onder andere een lokaal plan en een Theory of Change maken; hierin vormt de bibliotheek een visie, bepaalt ze welke impact het programma moet hebben en met welke activiteiten ze dat gaat doen. Na het afronden van het starttraject kan een bibliotheek, op basis van het lokaalplan, de programmeringsregeling aanvragen. Deze financiering is voor het programmeren en het uitvoeren van de ideeën uit het lokaal plan. Naast deze regelingen is er ook een proeftuinregeling om te experimenteren en innovaties bij bibliotheken te stimuleren. De proeftuinregeling is bedoeld voor organisaties (bibliotheken en POI’s) die al bezig zijn met digitaal burgerschap, weten wat de behoefte is, wat er mist en een unieke toevoeging bedenken in het bestaande aanbod.  

Kandidaten voor de proeftuinregeling dagen we in het bijzonder voor deze ronde uit om ook met thematische voorstellen rondom Artificial Intelligence (AI) te komen. Het bewustzijn van de impact dat AI op ons dagelijks leven en de samenleving heeft, groeit enorm. Het doel van deze oproep is om de rol van de bibliotheek te verkennen en vergroten, in het bijbrengen van kennis en bewustzijn over AI en de mogelijkheden en uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt. Daarbij roepen we expliciet op het publiek te betrekken bij het bedenken van de programmering.  

Op 15 augustus opent de derde inschrijfronde voor de financieringsregeling Digitaal Burgerschap en deze sluit op 15 september. Alle informatie rondom het programma Digitaal Burgerschap en de financiering vind je op Digitaal burgerschap | Bnetwerk (bibliotheeknetwerk.nl) 
Gerelateerde berichten