Directeur Anne Zeegers vertrekt bij De Schrijverscentrale

Directeur Anne Zeegers maakt per 1 januari 2023 plaats voor een opvolger bij De Schrijverscentrale. Na 7 jaar acht zij de tijd rijp voor een nieuwe wending in haar loopbaan. Met haar vertrek schept ze ruimte voor een opvolger die in 2023 nieuwe plannen voor De Schrijverscentrale kan gaan ontwikkelen voor de volgende Cultuurplanperiode.

Voorzitter Anne Rube: “Met het vertrek van Anne verliezen we een bijzonder gedreven vernieuwer die de oude SSS (Schrijvers School Samenleving) kundig en met goed oog voor de potentie heeft omgevormd tot een stevige én wendbare Schrijverscentrale. De organisatie die bij Anne’s komst onzeker was in haar voortbestaan, staat nu als een huis. Het subsidiebudget is fors verruimd en het team uitgebreid. Het aantal schrijvers voor wie De Schrijverscentrale optredens en schoolbezoeken bemiddelt, is gegroeid naar 5.200. Ook zijn nieuwe projecten geïnitieerd en nieuwe marktsegmenten voor schrijversbezoeken aangeboord. Het was fijn samenwerken met Anne en we hebben begrip voor haar besluit. Vanzelfsprekend wensen we Anne een gelukkige voortzetting van haar loopbaan na een welverdiende periode van rust. We zijn inmiddels gestart met de werving van een waardige opvolger. De vacaturetekst is hier te vinden.”

Anne Zeegers: “Het was een grote eer om De Schrijverscentrale te mogen leiden. Samen met het team is een stevige koerswisseling doorgevoerd, volop gebruikmakend van de digitale mogelijkheden. Er is passend educatief materiaal ontwikkeld, de website toont hoe bijzonder en veelzijdig schrijversoptredens zijn en is uitgebreid met online doorzoekbaar auteursaanbod. Daarmee is de grootste databank van Nederlandse schrijvers gecreëerd. Daarnaast zijn succesvolle projecten opgezet, zoals in coronatijd Schrijver op de Scherm waarmee we schrijvers online in beeld konden houden, maar ook de Spreekkunstacademie met workshops voor schrijvers en het onlangs gelanceerde Schrijvers over Thema’s, een programma dat erop gericht is schrijvers een prominente rol te geven in het maatschappelijk debat. Vorig jaar konden we dankzij drie Steunmaatregelen van het Nederlands Letterenfonds het aantal schrijversoptredens zelfs nog wat opkrikken ten opzichte van de pre-coronajaren. Met onze vele partnerorganisaties, waaronder het Letterenfonds, de CPNB en Stichting Lezen, heb ik fijn samengewerkt. Ik heb besloten mezelf een sabbatical te gunnen en neem afscheid in het vertrouwen dat verandering nieuwe kansen zal brengen voor mij en voor De Schrijverscentrale.”

Gerelateerde berichten