FlevoMeer Bibliotheek ondertekent samenwerkingsconvenant met vijf gemeenten

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde opgesteld. De wethouders van deze vijf gemeenten en de directeur – bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek hebben dit convenant bibliotheekwerk 2022–2028 in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder ondertekend. Een van de doelen is de gezamenlijke inzet op de maatschappelijke opgaven en vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk dat bijdraagt aan inwoners die zichzelf goed kunnen redden.

In het nieuwe samenwerkingsconvenant leggen de vijf gemeenten en FlevoMeer Bibliotheek de basis voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten. FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van 5 gemeenten subsidie en dit vergt nauwkeurige afstemming aangezien elke gemeente haar eigen wensen kenbaar maakt bij de bibliotheek. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze waarop de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten wordt vormgegeven. Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke beleidsterreinen en als partner van de gemeente een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied. In het convenant is ook afgesproken dat de dienstverlening van de bibliotheek voldoet aan de certificeringsnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld.

Maatschappelijke opgaven
Het samenwerkingsconvenant dient meerdere doelen zoals het bespreken van beleidswijzigingen vande gemeente en de Bibliotheek ten aanzien van desubsidierelatie, elkaar te informeren over de instandhouding en continuïteit van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten, de ontwikkeling van verdergaande samenwerking op terrein van de maatschappelijke opgaven te onderzoeken en elkaar daartoe te inspireren, bijvoorbeeld m.b.t. de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid, de gezamenlijke bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio’s of innovaties middels het provinciale innovatiefonds voor bibliotheken.

FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te investeren in een effectieve en efficiënte samenwerking. FlevoMeer Bibliotheek en gemeenten zijn belangrijke partners op tal van sociale en maatschappelijke beleidsterreinen en zijn verheugd dit kracht bij te zetten door de officiële ondertekening.


Gerelateerde berichten