Fusie Bibliotheek Kennemerwaard en kunstencentrum Artiance

Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum voor de Kunsten gaan op 1 januari 2021 een bestuurlijke fusie aan. De eerste stap is het vormen van een nieuwe stichting die zal opereren als holding. De aansturing van Artiance en Bibliotheek zal gebeuren vanuit de holding, die de naam ABC Huis krijgt. De huidige directeur van Bibliotheek Kennemerwaard, Erna Winters, wordt directeur van de nieuwe holding.

Beide organisaties stellen dat de werkgebieden van Artiance en de bibliotheek al veel raakvlakken hebben. ‘Op diverse gebieden is de afgelopen jaren al samengewerkt. Een goed voorbeeld van die samenwerking is het succesvolle project Dag & Dauw. Daarnaast zijn er ook nog veel kansen in het onderwijs en het sociale domein. (…) Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen zich te laten ontwikkelen. Om mensen de mogelijkheid te bieden om een leven lang te leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. De bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing, zelfredzaamheid, participatie en educatie,’ aldus Bibliotheek Kennemerwaard.

Voor wat betreft de nieuwe naam van de holding merken de fusiepartners op dat ABC staat voor de basis van lezen (alfabet) en voor Artiance, Bibliotheek en Cultuur. Huis staat voor ontmoetingsplek, samenkomen. De huidige directeur van Artiance, Rob Bangert, zal vanuit de holding als organisatieregisseur nauw betrokken blijven om de inhoudelijke vernieuwing vorm te geven.

Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance zijn in november 2018 al een intentieverklaring aangegaan, waarna begin 2019 een verkennend onderzoek werd uitgevoerd naar de mogelijkheden van intensieve vormen van samenwerking of een fusie. Nu is de tijd volgens beide organisaties rijp voor de volgende stap.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten