Gerlien van Dalen kondigt vertrek aan bij Stichting Lezen

Foto: LinkedIn

Directeur bestuurder Gerlien van Dalen vertrekt per 15 augustus 2024 bij Stichting Lezen. Van Dalen heeft van  Stichting Lezen  een relevant kenniscentrum gemaakt, het  leesbevorderingsbeleid  verstevigd  en  als voorzitter van de Leescoalitie bewerkstelligd dat vele organisaties hun krachten beter bundelen.

Van Dalen geeft sinds 2009 leiding aan Stichting Lezen. In die periode ontwikkelde Stichting Lezen zich van een projectgerichte organisatie tot een kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie en aanvoerder van een grootschalige leesbevorderingsaanpak via de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Van Dalen: ‘Lezen is van levensbelang, een harde voorwaarde om je te kunnen redden, je cognitief, cultureel en emotioneel te kunnen ontwikkelen, deel te kunnen uitmaken van de samenleving, vooruit te komen in het leven. Ieder kind heeft er recht op goed en met plezier te leren lezen, en daar maak ik me hard voor.”

“Ik ben medio augustus exact 15 jaar directeur van de belangrijkste landelijke organisatie voor leesbevordering en literatuureducatie. Samen met het team zijn er grote stappen  gezet. Onder leesbevordering en literatuureducatie ligt nu een goede kennisbasis. En de effectieve aanpak van leesbevordering en leesonderwijs via de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, die we samen met  de bibliotheken uitvoeren, neemt een grote vlucht. Helemaal nu er uit het Masterplan basisvaardigheden een forse financiële impuls wordt gegeven. En structurele borging van leesbevordering staat hoog op de agenda van politiek, bibliotheeksector, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en lokale politiek. Dit is voor mij een goed moment  om nieuwe wegen in te slaan.’’

‘Ik ben mijn toezichthouders, het ministerie van OCW en onze samenwerkingspartners zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat zij mij en Stichting Lezen hebben gegeven. Leesbevordering blijft onverminderd van belang. Mijn opvolger kan daar verder aan werken met een sterk en energiek team van toegewijde professionals. Ik wens hem/haar en hen allen veel succes.”

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft veel waardering voor de vertrekkend directeur­bestuurder: “Onder de excellente en betrokken leiding van Gerlien heeft Stichting Lezen afgelopen jaren een bijdrage van onschatbare waarde geleverd aan de kennisontwikkeling over leesbevordering en zich ontwikkeld tot hét kenniscentrum op het gebied van lezen en leesbevordering. In het licht van de dalende leesvaardigheden en lage leesmotivatie van Nederlandse kinderen is deze kennis en expertise voor de komende jaren relevanter dan ooit. De Raad van Toezicht is Gerlien zeer dankbaar en wenst haar veel goeds in de nieuwe fase in haar leven.”

De Raad van Toezicht stelt binnenkort de vacature voor een nieuwe directeur­bestuurder open. In het najaar zal er een officieel afscheid van Gerlien van Dalen plaatsvinden. Hierover wordt later meer bekendgemaakt.

Gerelateerde berichten