Gezocht: bibliotheken voor pilotproject Mijn kind gaat naar de middelbare school

Foto: Shutterstock

(Ingezonden mededeling)

‘Mijn kind gaat naar de middelbare school’ is een project van ITTA UvA, Nieuwe Veste, Bibliotheek Hoogezand en Cultuur in Harmonie. In het project ontwikkelen we, samen met scholen en ouders, ouderbijeenkomsten voor anderstalige ouders met kinderen in groep 7. In deze bijeenkomsten willen we hen extra ondersteuning bieden in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Doel van het project
De stap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen en ouders een spannend moment. Basisscholen en middelbare scholen ondersteunen kind en ouder zoveel mogelijk bij deze overgang. Maar er is een groep ouders die daarnaast nog éxtra ondersteuning kan gebruiken bij alle keuzes en veranderingen. Bijvoorbeeld omdat zij de taal minder goed spreken of omdat ze het Nederlandse onderwijssysteem niet goed kennen. Die extra ondersteuning is er vaak nog niet. In dit project willen we daarom bijeenkomsten organiseren voor anderstalige ouders die behoefte hebben aan deze extra ondersteuning. Ouders gaan in de bijeenkomsten samen werken aan onder andere de volgende doelen:

•Ouders zijn beter in staat te communiceren met de basisschool en de middelbare school
• Ouders begrijpen beter hoe het Nederlandse schoolsysteem werkt en kennen de lokale situatie.
•Ouders kunnen thuis hun kind beter ondersteunen in de overgang van de basisschool naar de middelbare school en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs.
•Ouders zijn beter in staat elkaar te ondersteunen omdat zij nu een netwerk hebben van ouders in dezelfde situatie
•Ouders hebben meer zelfvertrouwen in hun eigen rol

Inhoud van het project
Samen met ouders, ervaringsdeskundigen en scholen ontwikkelen we een aantal ouder- (en mogelijk ouder-kind) bijeenkomsten waarin ouders samen werken aan bovenstaande doelen. Zij maken kennis met de lokale situatie en zetten samen stappen in het versterken van het educatieve thuismilieu en het educatieve partnerschap met de school. De behoeften van ouders, kinderen en scholen zijn leidend voor de inhoud. Daarnaast is het door ITTA UvA ontwikkelde online oefenmateriaal ‘Praten op School’ een inspiratiebron en mogelijk oefenmateriaal. Je kunt qua inhoud denken aan de volgende elementen:

• Oefenen van gesprekssituaties op school, zoals een gesprek met een mentor
•Meer leren over het Nederlandse onderwijssysteem
•Bijdrage van een ervaringsdeskundige van Cultuur in Harmonie om een brug te slaan tussen de cultuur van de ouders en die van de Nederlandse scholen
• Praktijkopdrachten, zoals het samen bezoeken van een open dag van een middelbare school
•Gastsprekers van een basisschool of middelbare school, centrum Jeugd & Gezin, GGD, aanvullend onderwijs, zoals School’s Cool of andere relevante projecten
•Oefenen van digitale vaardigheden die nodig zijn om te communiceren met school
•Uitwisselen van ervaringen met andere ouders

Fases van het project
Het project wordt gefinancierd vanuit het overheidsprogramma Tel Mee met Taal en loopt van 1 september 2022 tot en met 31 december 2023. Het project kent drie fases:

FasePeriodeActiviteiten
1: ontwikkelfaseseptember 2022- januari 2023o.a. gesprekken met ouders en scholen, ontwikkeling van de bijeenkomsten
2: pilotfasefebruari – juli 2023pilot, evaluatie en oplevering
3: implementatiefaseseptember – december 2023borging en disseminatie

Het project wordt gepilot door 4 organisaties: Nieuwe Veste, Bibliotheek Hoogezand en nog twee te werven pilotorganisaties.

Op zoek naar twee extra pilotorganisaties
We zijn op zoek naar nog 2 bibliotheken of welzijnsorganisaties die ‘Mijn kind gaat naar de middelbare school’ willen piloten in de periode februari – juli 2023.

Hierbij denken we aan het volgende profiel:

 • Je hebt een goede relatie met basisscholen en middelbare scholen met deze ouderpopulatie
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met anderstalige ouders
 • Je hebt een goede relatie met andere relevante stakeholders voor dit project (denk aan: GGD, CJG etc.)
 • Je bent in staat begeleiding te organiseren (professionals of vrijwilligers) die coachend kan werken aan de genoemde doelen
 • Je voert School’s Cool uit of werkt samen met een organisatie die dit programma uitvoert (pré)

  Wat bieden we jou?
 • Draaiboek en materialen voor de bijeenkomsten
 • Handleiding en training voor begeleiders
 • Inzet van een ervaringsdeskundige van Cultuur in Harmonie bij 1 of 2 bijeenkomsten
 • Een vergoeding van 90 werkuren

  Waarom meedoen?
  Door mee te doen, draag je bij aan de ontwikkeling van een nieuw programma dat ouders die dat nodig hebben, ondersteuning biedt. Zo draag je bij aan gelijke kansen van hun kinderen. Je versterkt bovendien het educatieve partnerschap met scholen en ouders.

  Aanmelden
  Heb je interesse om mee te doen? Stuur dan uiterlijk 17 november 2022 een e-mail naar Esra van den Aker, adviseur ITTA: esra.vandenaker@itta.uva.nl, 06-24395236. Geef kort aan waarom je mee wilt doen. We gaan dan graag met je in gesprek!


Gerelateerde berichten