Indienen nieuwe ronde Innovatiesubsidie KB vanaf 1 februari

De Koninklijke Bibliotheek (KB) stelt net als in voorgaande jaren ook voor de periode 2019-2022 jaarlijks weer 200.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten van openbare bibliotheken. Voorstellen voor 2020 kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 31 maart worden ingediend bij de KB.

De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximumbedrag van 50.000 euro voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van twee jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal 15.000 euro. Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda, zo stelt de KB.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn die projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking die door de Innovatieraad wordt opgesteld op basis van de criteria uit de regeling. Gedurende de looptijd van deze regeling kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer een aanvraag indienen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB, zo meldt de KB.. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen.

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 31 maart worden ingediend met behulp van het Aanvraagformulier Subsidiegelden Innovatie 2019 (Word-document), zo meldt de KB.

Vorig jaar werden er voor 27 projecten aanvragen ingediend bij de KB, waarvan er zes een innovatiesubsidie ontvingen. Tijdens de.Landelijke Innovatiedag op 6 februari zullen deze zes projecten tijdens deelsessies nader belicht worden. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten