Internet Archive vanwege ‘National Emergency Library’ onder vuur van boekenwereld

The Internet Archive, bekend van onder andere The Wayback Machine en de Open Library, heeft op 24 maart vanwege de coronapandemie de zogeheten ‘National Emergency Library’ gelanceerd. De organisatie wil hiermee onder andere studenten en scholieren en mensen die hun lokale bibliotheek niet meer kunnen bezoeken vanwege de quarantainemaatregelen toegang bieden tot de benodigde boeken. Hiervoor heeft zij de regels voor het lenen van gedigitaliseerde boeken versoepeld, wat onder andere betekent dat de beperking op het aantal exemplaren dat tegelijk digitaal wordt uitgeleend, is opgeheven. Door verschillende uitgevers en auteurs wordt echter met afkeuring gereageerd omdat zij vinden dat er sprake is van auteursrechtschendingen.

The Internet Archive kondigde op 24 maart aan een zogeheten ‘National Emergency Library’ in het leven te hebben geroepen voor ‘displaced learners’ en voor mensen die geen toegang meer hebben tot hun lokale bibliotheek omdat die gesloten is of omdat zij in zelfquarantaine zitten. Het gaat in het totaal om ruim 1,4 miljoen titels. The Internet Archive hanteert normaal gesproken voor het uitlenen van digitale boeken bepaalde regels die nu zijn versoepeld met het oog op de coronapandemie. Zo ging de in San Francisco gehuisveste organisatie, die via de Open Library digitale scans van boeken uitleent die in de browser gelezen kunnen worden, tot 24 maart uit van het beleid dat elk gedigitaliseerd exemplaar van een boek maar aan één lener tegelijkertijd voor een bepaalde periode ‘uitgeleend’ kan zijn (vergelijkbaar met het zogeheten ‘one copy one user’-principe) en hanteerde men wachtlijsten als er meer leners waren voor hetzelfde exemplaar. Dit beleid wordt ook wel Controlled Digital Lending genoemd. In het kader van de National Emergency Library heeft het Internet Archive er nu voor gekozen deze wachtlijsten op te heffen, wat er per saldo op neerkomt dat een gedigitaliseerd boek aan meerdere mensen tegelijkertijd ‘uitgeleend’ kan zijn (te vergelijken met het ‘one copy multiple users’-principe).

De organisatie geeft op haar blog aan deze keuze gemaakt te hebben in reactie op de toegenomen vraag vanuit het onderwijs, nu leerlingen en studenten niet meer terecht kunnen in (school)bibliotheken voor fysieke boeken: ‘Working with librarians in Boston area, led by Tom Blake of Boston Public Library, who gathered course reserves and reading lists from college and school libraries, we determined which of those books the Internet Archive had already digitized. Through that work we quickly realized that our lending library wasn’t going to scale to meet the needs of a global community of displaced learners. To make a real difference for the nation and the world, we would have to take a bigger step.’ 

Brewster Kahle van de Internet Archive zegt over het initiatief: ‘The library system, because of our national emergency, is coming to aid those that are forced to learn at home. This was our dream for the original Internet coming to life: the Library at everyone’s fingertips.’ Het initiatief heeft geleid tot een aanmerkelijk groei van het aantal aanmeldingen: de eerste twee dagen na de bekendmaking reeds 20.000 nieuwe gebruikers.

Het Internet Archive stelt bij wijze van toelichting dat het met name gaat om titels die nog slechts bestaan als fysiek boek en niet om e-books die ook via diensten als OverDrive of Hoopla online via bibliotheken geleend kunnen worden en roept mensen die het zich kunnen veroorloven op boeken te kopen om zo auteurs en uitgevers te steunen.

Het merendeel van de titels in de Emergency Library stamt uit de periode 1938 – 2014. Tot de 1,4 miljoen beschikbare boeken behoren 558 Nederlandse titels.

De organisatie wil de Emergency Library open houden tot in ieder geval 30 juni 2020 of voor zolang als de Amerikaanse overheid daarna nog haar coronamaatregelen handhaaft.

Vanuit de Amerikaanse boekenwereld wordt vanaf verschillende kanten met verontwaardiging gereageerd. Zo hebben de Authors Guild en de Association of American Publishers (AAP) statements uitgebracht waarin ze het initiatief veroordelen en karakteriseren als schadelijk voor auteurs en uitgevers. AAP-voorzitter Maria Pallante: ‘We are stunned by the Internet Archive’s aggressive, unlawful, and opportunistic attack on the rights of authors and publishers in the midst of the novel coronavirus pandemic.’ De Authors Guild stelt geschokt te zijn dat het Internet Archive de covid-19-pandemie gebruikt als een excuus om de auteurswet verder naar de rand te duwen, waarmee ook auteurs worden geschaad die het in deze tijd toch al moeilijk hebben. Ook de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie Copyright Alliance veroordeelt het initiatief van het Internet Archive.

Ook over het Controlled Digital Lending-principe dat de Internet Archive sinds 2010 hanteert voor haar Open Library waren uitgevers en auteurs al langere tijd kritisch, zo blijkt uit een artikel van Ars Technica, maar de uitgeverswereld heeft het nooit op de spits gedreven en er een juridische zaak van willen maken, maar dit recente initiatief van The Internet Archive zou weleens de trigger kunnen zijn om de organisatie nu wel juridisch aan te pakken, zo wordt gesuggereerd.

In een op 30 maart gepubliceerde reactie wijst het Internet Archive er op tientallen bedankjes te hebben gekregen van leraren en (school)bibliothecarissen omdat zij leerlingen aan boeken hebben kunnen helpen die anders op dit moment vanwege de bijzondere omstandigheden niet meer beschikbaar waren geweest. De organisatie stelt verder dat alle Amerikaanse openbare bibliotheken gezamenlijk ongeveer 650 miljoen boeken op de plank hebben staan, die allemaal bij elkaar zijn gebracht door belastingbetalende burgers, maar die nu voor hen niet toegankelijk zijn. Daarnaast wijst The Internet Archive er op dat alle boeken in de National Emergency Library zijn gekocht of door schenking verworven, ‘net zoals dat gaat bij traditionele bibliotheken’. ‘The Internet Archive preserves and digitizes the books it owns and makes those scans available for users to borrow online, normally one at a time. That borrowing threshold has been suspended through June 30, 2020, or the end of the US national emergency.’ 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten