KB lanceert website Bibliotheekatlas

De deze week door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gelanceerde website Bibliotheekatlas biedt een actueel overzicht van alle openbare bibliotheeklocaties in Nederland, de gemiddelde afstanden, openingsuren en faciliteiten. Ook is op de website te zien welke bibliotheeklocaties vernieuwd zijn.

De Bibliotheekatlas is door de KB ontwikkeld voor (beleids)medewerkers en stakeholders in het openbarebibliotheeknetwerk. De website biedt onder andere informatie voor wie wil weten wat de afstand tot een bibliotheek is, of wat de openingsuren en faciliteiten zijn. Met de Bibliotheekatlas kan de bereikbaarheid en het faciliteitenaanbod van alle bibliotheeklocaties op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau real time worden gemonitord. Deze informatie is altijd actueel, omdat er een rechtstreekse koppeling is met G!DS, aldus de KB. Het gaat hier om een aanvulling op de cijfers en statistieken die worden gepresenteerd op Bibliotheekinzicht.

Ook is op de website te zien welke bibliotheeklocaties vernieuwd zijn. Hier wordt een tijdlijn getoond met bibliotheeklocaties die door middel van een nieuw gebouw, een verbouwing of een herinrichting ´zijn toegerust voor de hedendaagse brede bibliotheekfunctie´. Deze tijdlijn vangt aan op 07.07.07, de datum waarop de OBA aan het Oosterdok in Amsterdam als een van de eerste vernieuwde bibliotheken haar deuren opende. Verder biedt dit onderdeel interviews met enkele directeuren van vernieuwde bibliotheken over de gemaakte keuzes en hun ervaringen. Bibliotheken en stakeholders kunnen zo inspiratie opdoen om bibliotheeklocaties aan te passen voor de brede bibliotheekfunctie zoals in de Wsob en het bibliotheekconvenant omschreven, aldus de KB.

De Bibliotheekatlas is door de KB in overleg met de VOB ontwikkeld als instrument bij een belangrijke doelstelling uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023: ´Iedere inwoner van Nederland heeft binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek die alle vijf de bibliotheekfuncties uit de Wsob vervult´. Om die doelstelling inzichtelijk te maken, is de Bibliotheekatlas volgens de KB een handig instrument.

In de loop van 2021 zal de Bibliotheekatlas verder worden doorontwikkeld en zullen nog meer functionaliteiten worden toegevoegd. Voor de nu gelanceerde eerste versie hebben alle bibliotheken in de testfase de gelegenheid gekregen de gegevens over hun locaties te controleren en waar nodig aan te passen. Deze gegevens zijn vanaf nu via de Bibliotheekatlas voor iedereen zichtbaar maar kunnen door bibliotheken nog steeds dagelijks worden bijgewerkt.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten