Mecanoo maakt plan voor herinrichting Bibliotheek Den Haag

Het gerenommeerde architectenbureau Mecanoo van architecte Francine Houben heeft een plan gemaakt voor de eind vorig jaar aangekondigde ingrijpende vernieuwing van de centrale vestiging van Bibliotheek Den Haag. Met de herinrichting moet de bibliotheek meer een debat- en studiecentrum worden en zal er minder ruimte zijn voor boeken.

Met de verbouwing wil de bibliotheek beter inspelen op de eisen van deze tijd. Zo komt er een debatcentrum, dat wordt gesitueerd op de vijfde en zesde verdieping en dat ook gebruik maakt van het bestaande maar onbenutte dakterras, aldus Mecanoo. Ook zullen er meer studie- en ontmoetingsplekken worden gerealiseerd, komt er een nieuwe entree met café en wordt de jeugdafdeling vernieuwd. Francine Houben wil de bibliotheek met het nieuwe ontwerp een minder ‘kantoorachtig’ karakter geven en uitnodigender maken voor mensen om binnen te lopen. Elke etage moet een eigen invulling en uitstraling krijgen. Zo zal de vierde verdieping in het teken staan van muziek, met onder andere ook ruimte voor de collectie van het Koninklijk Conservatorium. Het aantal boeken zal in de nieuwe plannen teruggebracht worden.

Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten zegt over de verbouwingsplannen: ‘We zien dat het aantal uitleningen van boeken de laatste jaren daalt. Tegelijkertijd stijgt het aantal bezoekers van de bibliotheken. Zij komen naar de bieb om te studeren, om cursussen te volgen of voor andere ontmoetingen. De Centrale Bibliotheek heeft de grootste collectie boeken van Nederland. Die collectie willen we iets verkleinen. Niet omdat we de boeken niet belangrijk vinden, maar omdat we zien dat de functie van bibliotheken veranderd is. We halen dus een aantal boekenkasten weg zodat er ruimte komt voor studie, lessen en cultuur. Bibliotheken moeten de spil van de wijk worden. Dat geldt niet alleen voor de Centrale Bibliotheek, maar ook voor de wijkbibliotheken.’

In de recent gepresenteerde toekomstvisie van Bibliotheek Den Haag wordt dit uitgangspunt verder uitgewerkt. ‘Om Hagenaars een leven lang met – en van – elkaar te laten leren is een goede afstemming tussen een diverse collectie, toegankelijke activiteiten en vernieuwende programmering van belang. Nog meer dan voorheen ligt de nadruk op het stimuleren van ontmoeting en het aangaan van verbindingen met stadgenoten,’ aldus de Beleidsvisie Bibliotheek in Beweging 2021-2025.

Het ontwerp van Mecanoo geeft volgens Van Asten vooral een denkrichting aan. De komende tijd wordt dit ‘masterplan’ uitgewerkt naar een concreet en betaalbaar ontwerp. De renovatie zal uitgevoerd worden over een reeks van jaren, waarbij telkens een verdieping wordt aangepakt, te beginnen met de muziekafdeling op de vierde verdieping, waarvan de vernieuwing volgend jaar zal beginnen. Na 2022 zal het nieuwe stadsbestuur beslissen over de verdere voortgang en de beschikbare financiële middelen.

De centrale bibliotheek van Den Haag, een ontwerp van Richard Meier, opende in 1995 aan het Spui als onderdeel van een gebouw waarin ook het stadhuis gevestigd is. In december vorig jaar besloot het Haagse stadsbestuur twee miljoen euro uit te trekken voor de renovatie van de bibliotheek.

Mecanoo was eerder onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van (de herinrichting van) de New York Public Library, de Library of Birmingham, de Martin Luther King Jr. Memorial Library in Washington en ontwierp het interieur van de LocHal Tilburg.

Beeld copyright Mecanoo

Geef een reactie
Gerelateerde berichten