Handboek MAKERLAB gepresenteerd

De afgelopen twee jaar hebben de KB, Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in bibliotheken. Met acht pilotbibliotheken is er geëxperimenteerd, geleerd en gemaakt. De inzichten zijn nu gebundeld in het Handboek MAKERLAB, een praktische publicatie voor beleidsmakers en medewerkers. In het handboek staan activiteiten, ruimtelijke ontwerp en methodes voor het monitoren van impact centraal. Maandag 25 januari is het eerste exemplaar van het Handboek MAKERLAB uitgereikt door Lily Knibbeler (KB) aan de bibliotheken die in de afgelopen periode als pilot aan het project hebben meegedaan. Bibliotheekblad zal hier in nummer 2-2023 uitgebreid aandacht aan besteden.

Maakplaatsen in opkomst
Het ontstaan van maakplaatsen in openbare bibliotheken kan gezien worden als een antwoord op veranderende maatschappelijke omstandigheden. Technologische innovaties vragen om vaardigheden en de bereidheid om te blijven leren. Sleutelbegrippen zoals 21e-eeuwse vaardigheden, technologische geletterdheid en een leven lang leren zijn geen simpele slogans, maar profileren een nieuwe samenleving in wording: een samenleving die een adequaat aanbod vraagt aan de bibliotheek als brede maatschappelijke voorziening.

Pilots
Acht lokale bibliotheekpilots vormden de basis van het project MAKERLAB, waarin de doorontwikkeling van maakplaatsen centraal stond. Met de didactische expertise van de Hogeschool Rotterdam en bouwkundig-technische kennis van de TU Delft experimenteerden de bibliotheken met de inrichting en de ruimte van de maakplaats. Studenten van de opleiding Industrieel Design zorgden voor vernieuwende concepten in de maakplaats, zoals de Tafel van de Stad.

Inhoud
Welke programmering moet een maakplaats hebben om bepaalde doelgroepen aan te spreken en te binden? Welke vaardigheden zijn vanuit de bibliotheek nodig om de veranderingen in de techniek op voet te kunnen volgen? Welke rol kan ‘maken’ spelen in het creëren van een gemeenschapsgevoel? Deze vragen worden uitvoerig behandeld in het handboek, dat vol staat met voorbeelden uit de praktijk. Het handboek is geschreven door de onderzoekers die als experts aan het project verbonden waren.

Vervolg
Ook de tools en instrumenten voor het meten van impact en het bouwen van de verschillende ontwerpen zijn in het handboek opgenomen, waarbij de maakplaatsen van de pilots als voorbeeld zijn genomen. Met dit handboek kunnen maakcoaches, bibliotheekdirecties en beleidsmakers direct aan de slag. De ontwikkelde aanpak en producten worden ondergebracht in het landelijke programma Digitaal burgerschap, zodat ze voor de hele bibliotheeksector beschikbaar zijn.

Alle openbare bibliotheken krijgen het MAKERLAB handboek gratis toegestuurd. Daarnaast is het handboek ook voor iedereen digitaal beschikbaar via bibliotheeknetwerk.nl.

Over MAKERLAB
MAKERLAB is een ontwerpend onderzoek naar de doorontwikkeling van maakplaatsen in bibliotheken. Het project is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Pica. Het onderzoek liep van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Gerelateerde berichten