NBD Biblion ontwikkelt nieuwe opleiding: Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden

Photo by Anita Jankovic on Unsplash

NBD Biblion breidt haar opleidingsaanbod uit. In april start de nieuwe module ‘Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden’ waarmee iedereen die werkt in het primair onderwijs of zich bezighoudt met de schoolbibliotheken vanuit de bibliotheek alle tools krijgt aangereikt om digitale vaardigheden te integreren in het onderwijsaanbod en zo hun (dBos)leerlingen met meer plezier leert lezen.

Uit het PISA-onderzoek bleek dat het slecht is gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren. Daarnaast wordt vanaf komend schooljaar digitale geletterdheid een verplicht onderdeel van het curriculum. Omdat leesbevordering, leesplezier en een leven lang leren belangrijke kernwaardes zijn van NBD Biblion is er een module gemaakt om docenten, leesconsulenten en mediathecarissen hierin te ondersteunen.

Cursisten leren tijdens twee bijeenkomsten hoe ze digitale geletterdheid en leesbevordering kunnen integreren in een betekenisvol lesprogramma. “We willen hen alle tools aanreiken om leerlingen met meer plezier te laten lezen. Uit onderzoek is gebleken dat je dit kan doen door lezen en schrijven te combineren met digitale vaardigheden. Daarmee kun je dicht bij de belevingswereld van jongeren blijven”, aldus docent Jeroen Storm. “Daarbij zorgen we er met deze module voor dat bibliotheken en scholen goed zijn voorbereid op de curriculumwijziging.”

Lesplan
“We gaan tijdens de module zelf aan de slag”, vertelt Jeroen. “We ontwerpen bijvoorbeeld een eigen lesplan dat cursisten mee kunnen nemen en gelijk in de praktijk kunnen gebruiken.” Tijdens de module worden verschillende digitale tools gebruikt, zoals Skillsdojo. Dat is een platform waarmee kinderen leren programmeren, apps of robots bouwen.

Aanmelden voor de module kan via de website van NBD Biblion. Cursisten die zich voor 1 maart aanmelden maken gebruik van de early bird korting en betalen € 489,- in plaats van € 589,- (prijzen zijn ex btw).

Gerelateerde berichten