Nieuwe mijlpaal voor Taaloffensief Heerlen 

Donderdag 19 januari opende in het Herle College een leesplein voor de VMBO leerlingen. Een grote stap in de extra ondersteuning die scholengemeenschap SVO|PL, SCHUNCK en Gemeente Heerlen willen zetten om de taalachterstand in de regio te verkleinen.

“Samen met de school hebben we een concept bedacht waarin we de toegankelijkheid van leesmateriaal optimaal en drempelloos maken. Stap één was om de boeken fysiek ín de school te brengen. Die taak ligt bij SCHUNCK. Stap twee is voor de school, door bijvoorbeeld vaste leesplein-bezoeken te plannen in de mentoruren.”, aldus Ramona Waber, leesconsulente SCHUNCK Bibliotheek. 

Taaloffensief Heerlen
De ontwikkeling van taal bij de jeugd in het voorgezet onderwijs heeft door de coronapandemie een flinke tegenslag meegemaakt. En dat in de regio Parkstad, waar de achterstanden in taalvaardigheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde al groot waren. In september 2022 luidden SCHUNCK, Gemeente Heerlen en scholengemeenschap SVO|PL de noodklok en startten zij het Taaloffensief: extra ondersteuning voor de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs van SVO|PL in Heerlen om de taalachterstanden te verkleinen. 


Gerelateerde berichten