Nieuwe naam voor Planbureau van ZB

In het kader van de nieuw op te richten Data Alliantie Zeeland is besloten om de aan het Planbureau van ZB verbonden onderzoekers per 1 juli 2021 over te plaatsen naar HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Het ZB-logo blijft ongewijzigd, maar de naam verandert: ZB Bibliotheek van Zeeland.

Naast de bibliotheekactiviteiten blijft de organisatie evenementen organiseren, zoals de Tegenlicht en Klokhuis Meet Ups in samenwerking met VPRO en NTR, KidsColleges in samenwerking met UCR, Kunstbende, PopaanZee, tentoonstellingen en boekpresentaties.

Ook worden de services continu uitgebreid en vernieuwd. Bijvoorbeeld het nieuwe Infoplaza op de begane grond van de ZB in Middelburg, met o.a. spreekuren van het Taalhuis Walcheren, het Informatieloket Digitale Overheid en inwonende organisaties, een nieuw tijdschriftenplein, een podium voor kleinere activiteiten en binnenkort speciale studiezones op de eerste verdieping.

Planbureau wordt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving
Gedeputeerde Anita Pijpelink, bestuursvoorzitter John Dane van HZ University of Applied Sciences en directeur-bestuurder Perry Moree van ZB ondertekenden een overeenkomst voor de overgang van het Planbureau van ZB naar de HZ. Het nieuwe kenniscentrum krijgt de naam HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.  Het Planbureau (onderdeel van ZB) maakt deel uit van de HZ. Bij de HZ wordt het Kenniscentrum onderdeel van een organisatie met meerdere kenniscentra en lectoraten, die praktijkgericht onderzoek doen. Alle betrokkenen verwachten dat zij elkaar door de nieuwe samenwerking versterken.

Het planbureau bestaat uit onderzoekers, die onderzoek doen naar sociale en economische kwesties in Zeeland en zo trends en ontwikkelingen waarnemen, beschrijven en analyseren. Voorbeelden zijn langlopende onderzoeken als ‘Leven in Zeeland’ over de leefsituatie van de Zeeuwen en de Jeugdmonitor Zeeland. Het kenniscentrum werkt in eerste instantie in opdracht van de provincie, die een deel van haar beleid maakt op basis van de gegevens. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen echter ook met vragen komen.

Data-alliantie
De provincie heeft de HZ ook gevraagd het voortouw te nemen bij de vorming van een data-alliantie. Dit moet een samenwerkingsverband worden waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven hun data koppelen.

Belangrijke stap
Gedeputeerde Anita Pijpelink bedankte de bestuurders van beide instellingen voor de constructieve samenwerking. “Ik ben blij met deze stap, waarbij we de onderzoeksfunctie in de provincie houden. Betrouwbare kennis, informatie en data worden steeds belangrijker, ook voor ons beleid. We hebben daarom een principiële stap gemaakt, maar we hebben daarbij een heel zorgvuldig proces doorlopen om tot de overdracht te komen. Achter de schermen is verschrikkelijk hard gewerkt om dit te realiseren. Met het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving is een belangrijke stap gezet voor uitwisseling van kennis en kruisbestuiving tussen onderzoekers. Ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst.”


Geef een reactie
Gerelateerde berichten