OBA ontwikkelt in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam Buurtcampussen

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) start in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in drie Amsterdamse wijken zogeheten Buurtcampussen. Dit zijn fysieke plekken in OBA-locaties waar Amsterdammers uit de buurt bijeenkomen voor ontmoeting en ontwikkeling. Samen met studenten, docenten en lokale partners zoeken ze naar duurzame oplossingen voor relevante sociale en maatschappelijke vraagstukken die spelen in de buurt. De eerste Buurtcampus is reeds gerealiseerd in Amsterdam Nieuw-West, de overige twee zijn binnen enkele maanden operationeel.

Het is de bedoeling dat voor de zomer van 2021 in de stadsdelen Nieuw-West, Oost en Zuidoost Buurtcampussen gerealiseerd zijn. Buurtcampus Nieuw-West is in september 2020 reeds van start gegaan. 

De OBA stelt dat er in Amsterdam een grote behoefte is aan lokale publieke ruimtes die een kansrijk perspectief bieden voor bewoners om bij te blijven. ‘Het is namelijk zeer belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de stad en succesvol deel kan nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bevorderen van (digitale) geletterdheid en het bieden van de mogelijkheid om te leren of kennis uit te wisselen. Zo helpen studenten Social Work, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie ouders bij de huiswerkbegeleiding van hun kinderen in het programma De Keukentafel. Maar ook het versterken van of in meer algemene zin het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit en duurzaamheid van de wijk, horen hierbij. De combinatie van de HvA en de OBA in de Buurtcampus speelt hier naadloos op in door het beste van beide partijen met elkaar te verenigen,’ aldus de OBA.

De Buurtcampus bundelt bestaande programma’s en activiteiten van OBA en HvA. Het aanbod is divers en loopt van bijeenkomsten, evenementen en presentaties tot workshops en trainingen, spreekuren en begeleiding voor hulpvragen, alsmede netwerkactiviteiten. De activiteiten die in een Buurtcampus georganiseerd worden, komen voort uit de wensen en behoeften van de mensen in de wijk. Hierdoor is het mogelijk gericht bewoners verder te helpen, de buurt te verstevigen en de bestaande netwerken met elkaar te verbinden, aldus beide organisaties. 

Doelstelling van de HvA is om vanuit alle faculteiten onderwijs, projecten en onderzoek uit te voeren in de Buurtcampus en bij te dragen aan urgente lokale vraagstukken. Buurtcampus is een doorontwikkeling van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) die HvA sinds 2009 verzorgt. Met de duurzame samenwerking met OBA en de ontwikkeling van meerdere locaties wil de HvA haar onderwijs en onderzoek nog beter inzetten voor de bewoners van de stad. De OBA wil met haar vestigingen als buurtplatform een verbindende schakel zijn tussen (maatschappelijke) organisaties die ook bezig zijn met het mogelijk maken van het samen leren en samen leven van Amsterdammers, zo stellen beide organisaties in een persbericht.

De formele ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door beide partijen vond plaats op maandag 1 februari jongstleden in OBA Oosterdok. Binnenkort organiseren de Buurtcampussen een (online) startbijeenkomst per buurt. 

Overigens werkt de OBA al jaren op verschillende gebieden samen met de HvA. Zo organiseren beide organisaties sinds 2017 gezamenlijk de Belastingdagen en werken ze aan slimme digitale producten (webdevelopment), zoals de door HvA-studenten in het kader van hun ‘meesterproef’ ontwikkelde app ‘Een stukje nostalgie’ en het project Digi-weet. Ook hebben HvA-studenten zich in samenwerking met de OBA gericht op projecten op het gebied van digitale zelfredzaamheid en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling van wijzer.amsterdam, een digitale wegwijzer voor alle Amsterdammers die online vanuit huis contact, hulp en informatie zoeken.

Foto: HvA-studenten Marry Yusuf, Esengul Erdogan en Lincy Lutzow (vlnr), betrokken bij Buurtcampus Zuidoost

Geef een reactie
Gerelateerde berichten