Onderzoek: Hoe kun je lezen het beste stimuleren?

In opdracht van Koninklijke Boekverkopersbond / Stichting Marktonderzoek Boekenvak, CPNB, KB en Stichting Lezen doet GfK jaarlijks vier metingen naar het koop-, lees- en leengedrag van Nederlandse consumenten. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe thema’s behandeld om de kennis over de Nederlandse (boeken)consument zo breed mogelijk te krijgen. De metingen zijn onderverdeeld in één reguliere en drie themametingen. Deze derde themameting van 2022 behandelt het thema leesbevordering en communicatie.

Enkele opvallende conclusies:

• Zo’n zes op de tien Nederlanders leest minimaal één keer per maand in een boek. We zien dat 58% van alle Nederlanders minder tijd besteedt aan lezen dan men zou willen.

•Daarbij heeft de helft van de Nederlanders heeft het idee dat volwassenen steeds minder lezen. Twee op de drie denkt dat dit ook het geval is bij kinderen en drie op de vier heeft de indruk dat jongeren steeds minder lezen.

•Lezen heeft een positief imago. Lezen is leerzaam, verrijkend en ontspannend. Nederlanders vinden zelf ook dat leesbevordering belangrijk is (80%).

•Ongeveer één op de vijf Nederlanders vindt dat leesbevordering vooral een taak is van scholen, dit zijn wat vaker Nederlanders die zelf niet zoveel hebben met boeken.

•Als men een boek heeft gekocht, cadeau heeft gekregen of praat over boeken dan wordt men ook geïnspireerd om te lezen. Daarbij wordt 41% geïnspireerd door familie, vrienden, kennissen of collega’s om zelf ook te gaan lezen. Eén op de drie vindt die inspiratie in de fysieke boekhandel en één op de vijf vindt dat op sociale media. Facebook, Instagram en TikTok zijn de meest genoemde kanalen waar men inspiratie vindt.

Download het volledige onderzoek hieronder.


Gerelateerde berichten