Onderzoeksproject Buurtgerichte Bibliotheek van start met RAAK-Publiek subsidie

Screenshot

(Bron: Hogeschool Inholland)

Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam zijn, vanuit de samenwerking binnen het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI), in mei gestart met een nieuw onderzoeksproject: Methodieken voor de Buurtgerichte Bibliotheek. Hiervoor is subsidie ontvangen vanuit RAAK-Publiek. Het onderzoek richt zich op de bibliotheek als ontmoetings- en verbindingsplek en heeft een looptijd van twee jaar. 

Vanuit Hogeschool Inholland levert het lectoraat Inclusion and the Creative Industries het onderzoeksteam dat bestaat uit lector Joke Hermes, onderzoeker Natalia Berger en PD-kandidaat Kim Spierenburg. Lector Joke Hermes: ”Een van de thema’s waar we binnen CoECI aan werken is ‘inclusieve participatie’, daar sluit dit project mooi bij aan. De samenwerking binnen CoECI draagt enorm bij aan de mogelijkheid om dit soort projecten te realiseren. 

Uitdagende nieuwe rol bibliotheekmedewerkers 
Het onderzoeksteam gaat de hedendaagse rol van de openbare bibliotheek (OB) als ontmoetings- en verbindingsplek onderzoeken. Waar de OB vroeger de rol van informatieverstrekker en cultuuraanbieder had, zoekt deze nu een rol met grotere maatschappelijke impact. De bibliotheek is een plek waar medewerkers niet alleen boeken uitlenen, maar waar ze met lokale gemeenschappen verbinding zoeken, problemen oplossen en aan vaardigheden werken. Dit buurtgericht werken vraagt nieuwe competenties van bibliotheekmedewerkers, zoals het herkennen van buurtbehoeften en het ontwikkelen van nieuwe diensten. 

Inclusief en buurtgericht werken 
Samen met vijf openbare bibliotheken uit verschillende provincies gaat het team aan de slag met de vraag welke kennis, vaardigheden en tools bibliotheekmedewerkers nodig hebben om inclusiever en buurtgerichter te werken. Met behulp van sociaal en participatief ontwerp ontwikkelen en testen ze methodieken die bibliotheken kunnen gebruiken om hun gemeenschappen beter te bedienen. 

Professionele empowermentmatrix 
Het team van Inholland is begonnen met de ontwikkeling van een professionele empowermentmatrix. Deze matrix helpt bibliotheken en medewerkers om te testen hoe goed ze scoren op de benodigde elementen van buurtgericht werken en biedt concrete actiepunten om hun vaardigheden te versterken. Samen met een creatief ontwerpbureau werken ze ook aan een praktische toolbox voor inclusieve en buurtgerichte werkmethoden. 

Veerkracht en toekomstbestendigheid 
Dit project sluit aan op regionale en landelijke speerpunten zoals de Economische Agenda voor Stad en Regio (VNG, 2022) en de NWO-route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen. Het doel is om via de bibliotheek bij te dragen aan brede welvaart en nieuwe vormen van inclusie en samenhang te creëren.

Gerelateerde berichten