Onderzoeksrapport IDO’s: gemeenten en bibliotheken nog geen partnerschap

Foto: Landelijke Huisstijl

(Bron: VOB)

De samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken ten aanzien van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) moet beter. Dit blijkt uit het onderzoek naar de IDO’s van onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van de VNG.

Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de gemeentelijke invulling van de lokale regierol en de samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken en (lokale) samenwerkingspartners. Hiervoor is Berenschot in gesprek gegaan met gemeenteambtenaren over hoe zij de rol met betrekking tot de IDO’s vervullen. Ook is Berenschot in gesprek gegaan met bibliotheken over hoe zij de samenwerking met gemeenten ervaren.  

Uitkomsten onderzoek
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de relatie tussen gemeenten en bibliotheken in ontwikkeling is. Dit heeft drie oorzaken:

•contact met partijen is laat op gang gekomen;
•bij gemeenten is gebrek aan capaciteit;
•er was veel onduidelijkheid over de SPUK-regeling waaruit de IDO’s sinds januari 2023 worden bekostigd.

Daarnaast concludeert Berenschot dat gemeenten bijna tot geen beleid hebben op de IDO’s. De meeste gemeenten zetten de middelen in zijn geheel door naar de bibliotheek. Berenschot ziet wel potentie voor een goed partnerschap tussen gemeenten en bibliotheken met betrekking tot de IDO’s. Alle (gesproken) partijen staan welwillend tegenover de samenwerking en zien de toegevoegde waarde ervan in.

Download hieronder het onderzoek Vervolgmonitor Informatiepunten Digitale Overheid


Gerelateerde berichten