Ook de VOB staat achter Pim Lammers

Foto: Els Zweerink

(Bericht ge-update op 9 februari 17.00 uur)

Ook de VOB, Vereniging van Openbare Bibliotheken, heeft zich solidair getoond met Pim Lammers, de auteur die zich na bedreigingen terugtrok als dichter van de Kinderboekenweek 2023 . Veel schrijvers, uitgevers en literaire organisaties zoals Schrijversvakbond PEN lieten blijken achter de auteur te staan.

De verklaring van de VOB:
De VOB heeft met verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen waarmee schrijver Pim Lammers te maken krijgt en vindt het verschrikkelijk dat de auteur heeft moeten besluiten zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. De VOB staat vierkant achter de verklaring van de CPNB en vindt het onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Wij zijn voor de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van literaire expressie. Hierbij trekken wij gezamenlijk op met de partners uit de Leescoalitie.

Gratis poster via NBD Biblion
Uitgever Querido | Singel Uitgeverijen heeft het initiatief genomen om een poster te maken met een gedicht uit de recente bundel Ik denk dat ik ontvoerd ben en andere gedichten van Pim Lammers.Vanaf 9 februari is deze via de webwinkel van NBD Biblion te bestellen. Dat kan HIER via de webshop van NBD Biblion. NBD Biblion merkt hierover op:
Het nieuws rondom de bedreigingen van schrijver Pim Lammers heeft ons niet onberoerd gelaten. Het is onaanvaardbaar dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Wij staan voor het vrije woord en maken ons sterk voor literaire expressie. Daarom staan we achter de verklaring van de CPNB en ondertekent NBD Biblion samen met andere organisaties de steunbetuiging voor de veiligheid en vrijheid van schrijvers.

Koninklijke Boekverkopersbond
Ook de KBb, Koninklijke Boekverkopersbond heeft een statement gemaakt:
Namens alle leden van de Koninklijke Boekverkopersbond verwerpen bestuur, ledenraad en directie alle aantijgingen jegens schrijvers om hun vrije werk. In het bijzonder vinden zij het volstrekt onjuist dat Pim Lammers, een getalenteerde jonge schrijver en dichter, publiekelijk veroordeeld wordt om zijn creatieve uitingen. Het is verwijtbaar dat deze gang van zaken ertoe geleid heeft dat hij zijn opdracht heeft teruggegeven aan de CPNB.

Vrijheid van meningsuiting is een groot en kostbaar goed. Boekverkopers in Nederland huldigen dat elke dag, door alle boeken en hun schrijvers zichtbaar te maken in hun winkels, adviezen te geven aan lezers en aandacht te geven aan de rijkdom van de literatuur. Namens allen spreekt de Boekverkopersbond onverzettelijk haar solidariteit uit aan Pim Lammers.
De boekverkopers in Nederland zullen onverminderd voortgaan met het aanbieden van boeken in de breedste zin van het woord. Het is het wezen van het boekverkopersvak om stemmen uit alle hoeken te laten spreken. Het brengt de lezer reflectie en bezinning.

Namens de leden benadrukt de Boekverkopersbond de urgentie om met elkaar in gesprek te gaan over het huidige maatschappelijke klimaat. De recente ontwikkelingen beschadigen onze cultuur en ons gedachtegoed. Het vrije woord is verankerd in onze grondwet. Die vrijheid zouden we moeten vieren. Juist nu.Gerelateerde berichten