Openbare bibliotheken blijven dicht tot in ieder geval 20 mei

Alle openbare bibliotheken zullen vanwege de coronapandemie in ieder geval nog tot woensdag 20 mei gesloten blijven. Dit werd duidelijk bij de persconferentie van premier Rutte op 21 april, tijdens welke een verlenging van de coronamaatregelen werd aangekondigd. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) geeft aan wel door te zullen gaan met het voorbereiden van een toekomstige gefaseerde openstelling van bibliotheken

De openbare bibliotheken zagen zich genoodzaakt hun deuren met ingang van 16 maart tijdelijk te sluiten naar aanleiding van de coronamaatregelen die het kabinet op zondag 15 maart bekendmaakte. Sindsdien zijn ze vooral gaan inzetten op de digitale dienstverlening en in veel gevallen op afhaal- en bezorgdiensten voor boeken. Bij de persconferentie van 21 april werd duidelijk dat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus voor een belangrijk deel verlengd zullen worden tot en met 19 mei. De aandacht gaat nu uit naar de gedeeltelijke hervatting van het onderwijs.

In een persbericht stelt de VOB: ‘We zullen nog even geduld moeten hebben, want bibliotheken gaan in elk geval niet open voor 20 mei. In nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijven we ons ervoor inspannen dat bibliotheken zo snel mogelijk weer hun deuren kunnen openen voor het publiek. We gaan door met het voorbereiden van de gefaseerde openstelling van bibliotheken. Zo ligt het protocol “Gefaseerde openstelling bibliotheekvestigingen” klaar en zijn we bezig met het voorbereiden van een toolkit waar onder andere een checklist, een publieksprotocol voor bij de ingang van vestigingen en andere informatie inkomt.’


Aanvulling 23 april
In een bericht van 23 april gaat de VOB uitgebreider in op de situatie voor de openbare bibliotheken met betrekking tot de coronamaatregelen. De VOB meldt onder andere dat het aangeleverde protocol (pdf) voor de gefaseerde openstelling van bibliotheekvestigingen is goedgekeurd, maar dat het vooralsnog een informele status heeft, omdat de kans bestaat dat het opnieuw bekeken gaat worden bij een nieuwe tranche. Als duidelijk wordt wat na 19 mei weer mogelijk is, geldt er mogelijk een aangepast of aangevuld protocol. Op basis van het protocol is er een inventarisatie (pdf) gemaakt van de materialen waar bibliotheken over moeten beschikken om aan de regels voor openstelling te kunnen voldoen.
De VOB gaat verder in op de situatie rond de Bibliotheek op school. Er is een leidraad vastgesteld waarin wordt verwoord dat zeker tot 20 mei leesconsulenten niet naar de basisscholen zullen gaan. ‘Als de bibliotheekvestigingen daarna weer open gaan, kunnen leesconsulenten alleen in overleg met de school de leerkrachten weer ondersteunen. Voorwaarde daarbij kan bijvoorbeeld zijn dat dat alleen mogelijk is als ook andere volwassenen (ouders, medewerkers van andere organisaties) weer de school in mogen. Houd er rekening mee dat hier pas na de zomervakantie sprake van zou kunnen zijn,’ aldus de VOB. ‘Als de school de uitleen opstart, is registratie van latere zorg. Uitgeleende materialen gaan tot nu toe 72 uur in quarantaine voor ze weer opgenomen kunnen worden in de collectie.’ Verder wijst de VOB op digitale mogelijkheden en alternatieven die bibliotheken scholen kunnen bieden.
Met betrekking tot BoekStart in de kinderopvang adviseert de VOB om kinderopvanginstellingen met BoekStart te vragen waar behoefte aan is met betrekking tot voorleesactiviteiten en daarvan uitgaande te verwijzen naar de digitale mogelijkheden.
Ten slotte gaat de VOB in op haar standpunt ten aanzien van een afhaalbibliotheek en meldt daarover: ‘Op de al genoemde pagina van de Rijksoverheid over de gevolgen van de jongste coronamaatregelen voor de culturele sector staat het volgende: “Openbare bibliotheken zijn gesloten voor publiek tot en met dinsdag 19 mei. Een aantal bibliotheken heeft een breng- of afhaalservice georganiseerd. Neem contact op met uw lokale bibliotheek welke service ze bieden.”
De afhaalbibliotheek lijkt dus niet in strijd met de coronamaatregelen. We gaan ervan uit dat voor deze activiteit dezelfde hygiëneregels gelden. Dus na terugkomst op dit moment de materialen 72 uur in quarantaine houden.
Eerder gaven we al het dringende advies om in gesprek te gaan en blijven met je lokale gemeente(n) en GGD. Zij kunnen je adviseren over gezondheidsaspecten en de openbare orde.’

Geef een reactie
Gerelateerde berichten