Webinar vernieuwing bibliotheekmonitor (28 maart)

Iedere bibliotheek krijgt jaarlijks met de Bibliotheekmonitor te maken: het onderzoeksinstrument waarmee de Gegevenslevering Wsob wordt uitgevoerd. Van het invullen van de vragenlijsten tot het downloaden van de lokale infographics met resultaten voor jouw bibliotheek: je vindt het in de Bibliotheekmonitor. Onlangs is de Bibliotheekmonitor vernieuwd en geïntegreerd met twee andere onderzoeksinstrumenten: de Impactmonitor en Outputregistratietool. Wat betekent dat precies voor bibliotheken? En waarom is deze verandering in gang gezet? Ontdek het tijdens dit webinar.

De vernieuwde Bibliotheekmonitor is dé centrale plek waar het aanbod, de opbrengsten en impact van bibliotheken met vragenlijsten en registratieformulieren in kaart worden gebracht. Hierbij maken we onderscheid tussen jaarlijkse en continue metingen. Met jaarlijkse metingen wordt eens per kalender- of schooljaar de stand van zaken rondom organisatie en dienstverlening in kaart gebracht, zoals met de Gegevenslevering Wsob en de meting naar de dienstverlening voor volwassenen (voorheen de oude Bibliotheekmonitor). De continue metingen zijn ingericht rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). 

In oktober vorig jaar werden de nieuwe impactmetingen beschikbaar gesteld via de vernieuwde Bibliotheekmonitor. Eind januari zijn daar de jaarlijkse metingen aan toegevoegd en in maart volgen de IDO-registraties. Op 28 maart nemen Mirjam Klaren, Anne-Katelijne Rotteveel en Annemiek van de Burgt (KB) je tussen 14:30 en 16:00 uur mee in deze ontwikkelingen. Wil je meer weten over de vernieuwde Bibliotheekmonitor, sluit dan zeker aan!

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor het webinar met dit formulier. Via de mail krijg je dan een link toegestuurd naar de Teams-vergadering. Heb je vragen? Neem dan contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl

Gerelateerde berichten