Probiblio publiceert rapport over Bibliotheek op het station Rotterdam

In 2017 opende een pilotvestiging van de Bibliotheek op het station in Rotterdam Centraal, naar voorbeeld van de in 2011 geopende Bibliotheek op het station Haarlem. In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met een geactualiseerd concept. Belangrijke conclusies van het evaluatierapport dat Probiblio onlangs naar buiten bracht, zijn dat de bezoekcijfers en de klanttevredenheid boven verwachting zijn, maar dat het niet voldoende gelukt is een goede manier te vinden om de digitale diensten van de Bibliotheek Rotterdam te promoten. In 2011 opende in het station van Haarlem de eerste Bibliotheek op het station van Nederland. In 2017 volgde Rotterdam met de tweede Nederlandse stationsbibliotheek. Net als in Haarlem zijn de belangrijkste kenmerken van de Bibliotheek op het station in Rotterdam Centraal gebruiksgemak en een kleine maar actuele, dynamische collectie. Voor de Rotterdamse pilot werd echter gekozen voor een iets andere insteek, meer gericht op bestaande en voormalige bibliotheekleden uit de buurt dan op treinforensen die nog geen lid zijn, meer gericht op het promoten en aanbieden van digitale dienstverlening dan op het uitlenen van boeken en meer gericht op het ophalen van gereserveerde boeken en op het inleveren van geleende boeken dan op een aanwezige collectie. Verder ook nog meer uitgaande van een brede openingstelling dan op toezicht en service door aanwezig bibliotheekpersoneel.

Gedurende de pilotperiode zijn er enkele aanpassingen gepleegd. Zo is de collectie uitgebreid van 800 tot 1350 banden, vanwege de grotere belangstelling voor het lenen van boeken dan verwacht en is de focus nog meer komen te liggen bij de actualiteit door het verwijderen van de niet-actuele boeken over Rotterdam en strips. Verder is er een tweede inleverbak bij geplaatst, omdat de eerst bak vaak vol raakte en zijn de schermen anders geplaatst omdat het gebruik ervan tegenviel.

Uit het evaluatierapport (pdf) over de Rotterdamse Bibliotheek op het station blijkt nu dat de stationsbibliotheek op verschillende punten beter presteert dan beoogd. Zo is de klanttevredenheid hoger dan als minimum werd beoogd en ook de bezoekersaantallen en uitleencijfers liggen hoger dan waarop vooraf was gemikt. Van het aantal unieke leden van de stationsbibliotheek (2109) komen er 1721 uit Rotterdam en 388 van buiten Rotterdam (18%). Van de 1721 Rotterdammers komen er 502 uit de wijken rond het station en 1219 uit de rest van de stad.
Het algemene beeld is dat er veel meer gebruik is gemaakt van de uitleenfunctie dan beoogd/verwacht en veel minder van de mogelijkheid om kennis te maken met de digitale diensten van de Bibliotheek Rotterdam. Met betrekking tot het laatste luidt de conclusie dat bezoekers pas interesse hebben voor digitale diensten op het moment dat ze een urgente vraag/behoefte hebben.

Ook de NS is tevreden over de stationsbibliotheek, zo blijkt uit het rapport. De bezoekers aan de StationsHuiskamer waarderen de combinatie van beide voorzieningen op zo’n centrale plek op hun dagelijkse route en gebruiken een bezoek bijvoorbeeld om een boek én koffie voor onderweg te halen.

In de zomer van 2019 heeft Bibliotheek Rotterdam in samenspraak met de NS dan ook besloten om op basis van de goede ervaringen en prestaties de Bibliotheek op het station na de pilotperiode voort te zetten. Daarbij blijft men proberen de digitale dienstverlening van Bibliotheek Rotterdam onder de aandacht te brengen.

Het rapport wordt afgesloten met enkele aanbevelingen die volgens Probiblio van waarde kunnen zijn voor bibliotheken die belangstelling hebben voor het inzetten van kleine, aantrekkelijke voorzieningen op plekken waar veel mensen komen.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten